weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Knínicích

Na severním okraji obce Knínice poblíž místní kaple u silnice stojí kříž.

Byť se o historii obce dá najít poměrně dost, o křížku nikde ani slovo. Jediná dohledatelná zmínka je, že byl obnoven v květnu 2016. Pozornost v místě na sebe strhává nedaleký areál kaple s pomníkem Velké války a smírčích křížů.

Ve svahu u silnice v trávě mohutná základna z kamenných kvádrů. V jejím středu stojí několikapatrový sokl obdélného půdorysu. Spodní část má vpředu a na bocích mírně vpadlé obdélné pole. Na čelní straně je v něm rytý nápis, docela slušně čitelný:

Zum Lobe u. Preise
Gottes
und zu Ehren der heiligen Schutzpatrone
Johann u. Paula
errichtet un der Gemeinde Kninitz
1861

Dvojicí projmutých profilovaných lišt přechází spodek do středové vyšší části soklu. Ta má také vpadlá pole, ale rytý nápis na čelní straně je v podstatě nečitelný. Ve spodní části reliéfní oblouky, v horní nad vystupující lištou rostlinný reliéf. Sokl zakončuje masivní patrová hlavice. Odspodu rovná, pak o něco širší profilovaná římsa, vrchní plato tvoří deska, na níž je umístěn profilovaný sokl kříže. V rozích desky čtvrtkoule s reliéfem spirál. Sokl kříže má nižší stupeň s oblou horní hranou, na něm vyšší, projmutá část, v horní části oblá vystupující lišta a dva nízké stupně, na nichž stojí samotný kříž. Z boku je patrné, že hlavice je prasklá, nejspíš zatéká do ukotvení kříže. Ve spodní části před křížem reliéf Panny Marie Immaculaty. Postava v dlouhé splývavé říze stojí se složenýma rukama na zeměkouli, u níž z obou stran sedí andílci. Nad reliéfem oválná nápisová deska se zlaceným věncem po obvodu (bez nápisu). Kříž je zdobný, s různými reliéfy a ornamenty, s vybráním v těle. Za hlavou ukřižovaného Krista v místě křížení břeven rozeta, konce trámů rozšířeny do ok, nad hlavou Krista tabulka INRI. Kříž podepřen vzpěrou, ukotvenou obloukem do vrchní části těla soklu pod vrcholovou hlavicí.

Sokl je zarostlý řasou a lišejníky, podléhá povrchové korozi, mnohé hrany jsou poškozeny.

Series Navigation<< Kříž jihovýchodně od KozinceKříž u silnice západně od Knínic >>
Tagy