weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u silnice na Martiněves v Charvatcích

Na severovýchodním okraji Charvatců u silnice směrem na Martiněves stojí boží muka.

Na travnaté ploše mezi hlavní silnicí a souběžnou komunikací kolem obytné zástavby, po níž vede zelená turistická značka, stojí jedna z božích muk v obci. Dostupné fotky (např. mapy.cz) ukazují, že dříve (minimálně do roku 2019) před nimi stála podivná konstrukce:

Dnes už po ní není ani stopy, objekt je ale v nedobrém stavu a na rozdíl od dalších dvou „kolegů“ v obci není chráněnou památkou. Tudíž jen zmínka na wiki: „Třetí pilíř je při silnici k Martiněvsi a je rovněž barokní z 18. století. Křížek s Kristem je na cibulovitém soklu a vysokém hranolovitém podstavci.“

Základna čtvercového půdorysu je z jiného materiálu než zbytek božích muk, má okrově žlutou barvu. Horní strana, na niž nasedá vlastní tělo soklu, je prapodivně sesekaná, chybí i levý přední roh. Na stěnách soklu rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy, ve spodní části levého rohu je hluboká rýha, pravá strana soklu je poškozena natolik, že obrys zrcadla není patrný, i zbytek soklu je na mnoha místech omlácený. Na širší přesahující hlavici, která je na tom podobně jako tělo pod ní, sedí cibulovitý sokl s hranami, z něhož vybíhá kamenný kříž se silně ohlazenou postavou ukřižovaného Krista.

Series Navigation<< Boží muka u křižovatky v jižní části MartiněvsiBoží muka na návsi v Charvatcích >>
Tagy