weby pro nejsevernější čechy

Kříž u kostela svatého Jakuba Staršího na Dominikánském náměstí v Litoměřicích

U jihozápadního rohu kostela svatého Jakuba Staršího na Dominikánském náměstí v Litoměřicích stojí kříž.

Zakomponován do projmutého rohu stavby, umístěn na základech kostela. Několikastupňový sokl, stále se směrem vzhůru zužující, vrcholí úzkou částí, která má vpředu výklenek se třemi oblouky „cimbuří“ v horní části a uvnitř rytý nápis „Bewahre / uns o Herr / vör antieckeileh(?) / Krankheiten! / 1856“. Před jakou nemocí má Pán chránit, to rozluštit nedokážu. Na vrchu soklu je v malém podstavci zasazen kovový kříž. Ve spodní části v rozšíření v květinovém dekoru stojí anděl se sepjatýma rukama. Nad ním rostlinný motiv, tvarovaný do lyry, vynáší kříž, jenž je vyplněn vinnou révou.  Nad postavou Ukřižovaného nápis INRI v místě křížení břeven, za ním paprsčitá svatozář. Konce břeven mají tvar trojlístku, v příčném břevně zdobeny pokračujícím motivem vinné révy. Vrchol kříže má v medailonku hlavičku anděla.

V knize Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice je zmínka, že kříž byl postaven v roce 1856 na paměť velké epidemie cholery.

Series Navigation<< Kříž na křižovatce ulic Komenského, Křížová a U Katovny v LitoměřicíchKříž na dvoře fary u kostela svatých Petra a Pavla v Bílině >>
Tagy