weby pro nejsevernější čechy

Náchod – svatý Jan Nepomucký a sousoší Kalvarie

This entry is part 177 of 182 in the series Sochy, skulptury, statue, kašny

Když už jsem tak pobíhal v Náchodě po náměstí T. G. Masaryka kolem kostela, zdokumentoval jsem ještě dvě sochy, které tu jsou k vidění.

Na severní straně vedle kostela je to socha sv. Jana Nepomuckého na půl cestě mezi mariánským a trojičním sloupem.

Svatý Jan Nepomucký

Socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti je postavená na trojdílném podstavci s převýšeným středem. Po stranách konzoly, nad nimi votuty s akantovými listy. Kolem sochy je šestiboká balustráda s hranatými kuželkami a na nárožních sloupcích koule. Dva latinské nápisy prozrazují chronogram vročení 1768, rok postavení světcovy sochy. Nápis na střední části podstavce vpředu. „VIR SANCTE / DEVOTVS CLERVS / SENATVS / INTEGERQVE / POPVLVS / NACHODENVS: /TVAE PIAE / PROTECTIONI / SINCERO / AFECTV / SESE HIS / SVBSTERNIT“. Nápis na zadní části podstavce. „RESTAVRATA / GRATITUDINE / CULTORUM./ SINT VOTA / SIT FERVOR / QVEM FRAEBENT / CORDE CLIENTES“.

A přímo u kostela, za kněžištěm, je sousoší Kalvarie.

Sousoší bylo původně umístěno před dnešním poštovním úřadem. V roce 1944 přemístěno před zadní stranu presbytáře kostela. Na středním podstavci je socha Ukřižování, u paty kříže Sv. Maří Magdaléna a po stranách na pilířcích P. Marie a Sv. Jan. Na středním pilířku dole český nápis udává postavení sochy v roce 1799. Latinský nápis ve střední části prostředního pilířku je ověnčený olivovou ratolestí. Vzadu na kříži byl umístěn do plechu vysekaný hierogram IHS. Vpředu na středním pilířku nápis humanistickou minuskulou v palmovém věnci: „Ligna / fuisse scias / nunc haec lapis / exhibe facce. / Posteritate viget ) civica larga ) manus.“ Pod latinským nápisem značně otřelý český nápis provedený v novogotické minuskule: „Sstiědrota / Měsstěn(inuw) gest / přičina me bit(nosti) / od roku ) 1799“.

 

Series Navigation<< Sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Šebestiána v Hroznětíně.Kašna v Hodkovicích nad Mohelkou >>
Tagy