weby pro nejsevernější čechy

Náchod – svatý Jan Nepomucký a sousoší Kalvarie

Když už jsem tak pobíhal v Náchodě po náměstí T. G. Masaryka kolem kostela, zdokumentoval jsem ještě dvě sochy, které tu jsou k vidění.

Na severní straně vedle kostela je to socha sv. Jana Nepomuckého na půl cestě mezi mariánským a trojičním sloupem.

Svatý Jan Nepomucký

Socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti je postavená na trojdílném podstavci s převýšeným středem. Po stranách konzoly, nad nimi voluty s akantovými listy. Kolem sochy je šestiboká balustráda s hranatými kuželkami a na nárožních sloupcích koule. Dva latinské nápisy prozrazují chronogram vročení 1768, rok postavení světcovy sochy. Nápis na střední části podstavce vpředu. „VIR SANCTE / DEVOTVS CLERVS / SENATVS / INTEGERQVE / POPVLVS / NACHODENVS: /TVAE PIAE / PROTECTIONI / SINCERO / AFECTV / SESE HIS / SVBSTERNIT“. Nápis na zadní části podstavce. „RESTAVRATA / GRATITUDINE / CULTORUM./ SINT VOTA / SIT FERVOR / QVEM FRAEBENT / CORDE CLIENTES“.

Socha je kulturní památkou, má tedy svůj záznam v Památkovém katalogu:

Socha sv. Jana Nepomuckého je kvalitní ukázkou barokní sochařské produkce na Náchodsku z období 18. století. (Chronogram na podstavci udává letopočet 1768, socha samotná však vykazuje spíše dataci do první poloviny století.)

Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna na horní straně náměstí T. G. Masaryka poblíž kostela. Základ tvoří šestiboká podesta s balustrádou, na nárožních sloupcích balustrády jsou kuželky. Z jedné strany je balustráda otevřená. Uvnitř členitý kamenný sokl se zdobením volutami, nahoře římsa. Socha sv. Jana Nepomuckého má na římse ještě nízký sokl. Světec v klidném postoji, křivka osy mírně zvlněná, hlava skloněná ke Krucifixu, který drží v levé ruce, pravou přidržuje dolní část břevna kříže. Na hlavě vzadu paprskovitá svatozář, hvězdičky zlaceny. Celý objekt z hrubozrnného pískovce.

A přímo u kostela sv. Vavřince, za kněžištěm, je sousoší Kalvarie.

Sousoší bylo původně umístěno před dnešním poštovním úřadem. V roce 1944 přemístěno před zadní stranu presbytáře kostela. Na středním podstavci je socha Ukřižování, u paty kříže Sv. Maří Magdaléna a po stranách na pilířcích P. Marie a Sv. Jan. Na středním pilířku dole český nápis udává postavení sochy v roce 1799. Latinský nápis ve střední části prostředního pilířku je ověnčený olivovou ratolestí. Vzadu na kříži byl umístěn do plechu vysekaný hierogram IHS. Vpředu na středním pilířku nápis humanistickou minuskulou v palmovém věnci: „Ligna / fuisse scias / nunc haec lapis / exhibe facce. / Posteritate viget ) civica larga ) manus.“ Pod latinským nápisem značně otřelý český nápis provedený v novogotické minuskule: „Sstiědrota / Měsstěn(inuw) gest / přičina me bit(nosti) / od roku ) 1799“.

O sousoší je zmínka v Památkovém katalogu u kostela:

Kalvárie byla z původního stanoviště na náměstí přemístěna k závěru kostela z komunikačních důvodů

 

Series Navigation<< Hořické sochyJeště jednou po Lysé nad Labem – tentokrát do zámeckého parku >>
Tagy