weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Řehoře před kostelem svatého Vavřince v Lubenci

Před kostelem svatého Vavřince v Lubenci stojí dvojice soch, vlevo od vchodu je to svatý Řehoř.

Obě sochy byly chráněnou památkou.

Soubor se skládal ze sochy sv. Šebestiána a sv. Řehoře. Obě sochy stály ve dvojici před vchodem do kostela sv. Vavřince. Socha sv. Řehoře se v roce 1993 rozbila, na základě čehož u ní bylo zrušeno prohlášení za kulturní památku.

Z čehož vyplývá, že současná socha včetně soklu je kopií té zničené.

Památkový katalog:

Barokní socha z 1. pol. 18. stol. (na soklu je letopočet 1735) stála na hranolovém soklu s rozšířenou spodní a horní částí. Světec byl oděn v šat dvojí délky a plášť, vedle pravé nohy byl umístěný jeho atribut – úl. Na hlavě s plnovousem byla přiléhající čapka. Dnes na místě stojící socha je novodobá.

Původní evidenční list památky:

Hranolový sokl s profilovanými nárožími. Stejně je profilována i podnož, v horní části vyhloubená. Socha sv. Řehoře s tiarou u nohou je značně poškozena.

Jak vlastně byla socha zničena či kdo a kdy vytvořil její kopii nedokážu nikde najít. V článku o kostelních zvonech je pouze zmínka, že na náměstí býval vyhlášený motorest a opilý řidiči kamionů po sochách lezli – údajně rozbili svatého Šebestiána, který se ale dal opravit. Těžko říct, zda jde o mýlku, či Řehoře zlikvidoval někdo jiný…

Na infotabuli naučné stezky Okolím Lubence se lze dočíst:

Roku 1672 a 1678 vypukly v Lubenci velké požáry a shořely vždy dvě třetiny stavení. Při druhém požáru byl zničen i kostel, který byl o dva roky později obnoven. Na paměť těchto požárů byly před kostelem postaveny v roce 1733 sochy svatých Šebestiána a Řehoře. Sochy jsou z huti Matyáše Brauna.

Series Navigation<< Socha svatého Floriána u hřbitova v LubenciSocha svatého Šebestiána před kostelem svatého Vavřince v Lubenci >>
Tagy