weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Šebestiána před kostelem svatého Vavřince v Lubenci

Před kostelem svatého Vavřince v Lubenci stojí dvojice soch, vpravo od vchodu je to svatý Šebestián.

Obě sochy byly chráněnou památkou.

Soubor se skládal ze sochy sv. Šebestiána a sv. Řehoře. Obě sochy stály ve dvojici před vchodem do kostela sv. Vavřince. Socha sv. Řehoře se v roce 1993 rozbila, na základě čehož u ní bylo zrušeno prohlášení za kulturní památku.

Památkový katalog:

Hodnotná barokní socha z roku 1733 stojí na hranolovém soklu s rozšířenou spodní a horní částí. Světec stojí u mohutného kmene stromu, jehož větvím je připoutám v partiích loktů. Na tělě je výrazný hrudní koš, klín kryje nařasená rouška.

Původní evidenční list památky:

Hranolový sokl s profilovanými nárožími. Stejně je profilována i podnož, v horní části vyhloubená. Socha sv. Šebestiána z jiného pískovce působí dojmem druhotného osazení.

V roce 2017 bylo plánováno restaurování sochy:

V Lubenci na Podbořansku by rádi opravili sochu sv. Šebestiána před tamním kostelem. Obec nedávno požádala Ústecký kraj a ministerstvo kultury o dotaci, náklady se mají vyšplhat na 260 tisíc korun.

Pro obec by sochu zrestaurovala Markéta Kynclová. „K opravě sochy bychom přistoupili, jen pokud získáme dotaci,“ sdělil Jiří Chaloupecký, starosta Lubence.

Barokní socha sv. Šebestiána z roku 1733 stojí před kostelem sv. Vavřince na vysokém soklu, je jednou z nemovitých kulturních památek v obci.

Zda nakonec k restaurování došlo, nedokážu nikde dohledat.

Na infotabuli naučné stezky Okolím Lubence se lze dočíst:

Roku 1672 a 1678 vypukly v Lubenci velké požáry a shořely vždy dvě třetiny stavení. Při druhém požáru byl zničen i kostel, který byl o dva roky později obnoven. Na paměť těchto požárů byly před kostelem postaveny v roce 1733 sochy svatých Šebestiána a Řehoře. Sochy jsou z huti Matyáše Brauna.

Series Navigation<< Socha svatého Řehoře před kostelem svatého Vavřince v LubenciSousoší Svatá rodina na hradě Hungerberg v Bochově >>
Tagy