weby pro nejsevernější čechy

Socha Ecce Homo před kostelem svatého Havla ve Chlumci

Na konci parkově upraveného náměstí ve Chlumci na terase před kostelem svatého Havla stojí socha Ecce Homo.

Podle městského webu je socha na nepůvodním místě:

Plastika původně stála v jižní části zlikvidované obce Vyklice u silnice u čp. 16, přesunuta na současné místo v roce 1988 vzhledem k likvidaci obce těžbou. Barokní socha z roku 1738, autor Daniel Urbanský, hodnotný doklad barokní plastiky na Ústecku.

Na hranolovém soklu stojící polychromovaný kamenný Kristus v životní velikosti, s trnovou korunou, spoutanýma rukama a s volně splývajícím pláštěm.

Socha je kulturní památkou:

Socha byla roku 1980 přemístěna z jižní části Vyklic (okres Ústí nad Labem), kde se nacházela u domu č. p. 16. Důvodem byla likvidace obce těžbou. Nyní se nachází nalevo od nedalekého vchodu kostela sv. Havla v Chlumci.

Socha Ecce homo znázorňující zbičovaného Krista se nachází v blízkosti kostela sv. Havla ve Chlumci. Jejím autorem je Daniel Urbanský z Vyklic (zemřel 16. 1. 1759) a sochu zhotovil v roce 1738. Barokní socha je osazena na vysokém hranolovém soklu, který se nachází na základu s dvěma stupni. Přední strana soklu má pravoúhle odsazená nároží. Patka soklu má podobu kvádru s hladkými stěnami, který je zakončen profilací, navazující na dřík. Spodní část dříku je rozšířena a ze tří stran je zdobena rytými zrcadly ve tvaru naležato položených obdélníků se skosenými rohy a segmentovým vykrojením na horní straně. Na čelní straně má zrcadlo na spodní straně konvexně vypouklý segment. V zrcadle se nachází rytý nápis „anno 1768“. Štíhlejší část dříku je ze tří stran zdobena obdélnými zrcadly se skosenými rohy – horní strana je ve středu opět segmentově konkávně vykrojená a na spodní straně je ve středu segment konvexně. Na čelní straně se nachází reliéfní kartuš vroubená páskou se zbytky akantu se střapcem a girlandou ve spodní části, který sahá až do obloukové výkroje zrcadla v širší části dříku. Dřík je zakončen krycí deskou s profilovanou římsou. Postava Krista stojí na imitaci přírodního terénu, pod kterým je nízký plintus, umístěný na soklovém nástavci s konkávně projmutými boky v horní části. Přední strana má pravoúhle odsazená nároží, jako soklová architektura. Postava Krista v životní velikosti stojí v kontrapostu s pokrčenou pravou nohou a je esovitě prohnuta. Spoutané ruce má Kristus před tělem. Kristus je oděn bederní roušce a v rozevlátém plášti, který má svázaný na hrudi. Plášť je upnut na pravém rameni, z levého mu spadl k lokti, ze zad splývá v diagonálně řasených záhybech. Kristus má na hlavě posazenou trnovou korunu, zpod které mu na ramena spadají zvlněné prameny vlasů. Obličej mu lemuje vous.

Socha Ecce homo představuje kvalitní barokní dílo zhotovené místním sochařem. Modelační detaily vypovídají o nepochybné zručnosti autora. Socha je zároveň upomínkou na zaniklou obec Vyklice, kde původně stávala.

Původní evidenční list památky z roku 1963 zachytil sochu ještě na původním místě. Doplňkový list z roku 1981 je již z nového místa.

Materiál má mírně červenavou barvu a socha není v nejlepší kondici – zřejmě fakt, že je u kostela částečně skryta za hustou vegetací napomáhá těm, kdo mají potřebu něco do měkkého pískovce vyrýt…

Series Navigation<< Graffiti v ulici Stradovská ve ChlumciSocha svatého Prokopa u kaple svatého Marka na návsi v Dolním Maršově >>
Tagy