weby pro nejsevernější čechy

Boží muka v zahradě domu čp. 4/18 v Dolním Prysku

U silnice v zahradě domu čp. 4/18 v Dolním Prysku stojí boží muka.

Stojí. Zatím. Při bližším pohledu se naskýtá otázka, jak dlouho ještě – osud kaplice už vysloveně visí na vlásku…

Web Spolku Drobné památky severních Čech informuje:

Na dvoustupňovém kamenném podstavci stojí hranatý dřík, který se směrem vzhůru zužuje. V jeho dolní polovině je zasazen porcelánový „knoflík“ ve tvaru květu. V hlavici je mělká půlkruhovitě zaklenutá nika, v níž byl ještě v 80. letech 20. století obrázek Panny Marie s Jezulátkem v náručí. Horní římsa je zalomená vzhůru.

V současnosti je hlavice velmi poškozená a dochází k rozpadu pískovce.

Series Navigation<< Hrob Lea Jakimiče na hřbitově u kostela svatých Petra a Pavla v Horním PryskuPamětní deska Františka Meixnera před obecním úřadem v Prysku >>
Tagy