weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru

U zadní strany kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru, nad křížením ulic Sloupská a Špálova, stojí pod stříškou socha Panny Marie.

Zatímco kostel je kulturní památkou, o soše v Památkovém katalogu ani zmínka. Popis sochy je uschován v původním evidenčním listu památky:

Socha Immaculaty při východní stěně presbytáře. Pískovec. Hranolový sokl uzavřený římsou, na čelní straně v plastickém rámu německý nápis:
Dieses Standbild der Got / tes mutter, ein Werk des Bildhau / ers Franz Warner aus Bürg / stein urde 1745 als erstes relig / sez Wahrzeichen von Haida am / Platze der jetzigen Dekanelkirhce / errichtet durch Johan Wenzel Grossmann, Burggrat in Dru / nobus, infolge eines Gelübdes. / 1752 kam es in den Kreuzgang / der alten Kapelle, 1786 wegen / des Neubsues neben den Turm / eingang der Kirche, 1820 auf die / Nordseite des Marktplazes, 1939 / auf den jetzigen Standort.

Zápisy o přemístění 1752 u staré kaple, 1786 pod věží, od roku 1939 na tomto místě.

Na soklu vztyčena socha Panny Marie v nadživotní velikosti. Pravá noha spočívá na hlavě hada, ruce vztažené na hrudi. Draperie splývavá, výraz tváře expresivní.

Za přepis německého textu ze strojopisu moc neručím, a podle fotografie ho nejsem schopen případně opravit – ať už pro typ písma, nebo pro zchátralost nápisu.

Typově se jedná o klasickou Immaculatu – pod nohama Panny Marie zemská sféra, na níž drtí jednou nohou hlavu hada. Odlišnosti jsou v tom, že chybí půlměsíc, druhou (levou) nohou stojí Panna Maria mimo sféru, had vypadá, jako kdyby měl zobák. Panna Maria má zvláštně založené ruce na prsou a chybí jí svatozář. Kolem soklu železný plůtek, nad sochou již zmíněná zaklenutá plechová stříška, upevněná do zdi kostela.

Na infotabuli s historií kostela je o soše zmínka (budu muset někdy dorazit za lepšího počasí, půl textu pokrýval led):

Veliký význam má socha Panny Marie, kterou nechal vytvořit hostinský a panský purkrabí Václav Grossmann u sochaře Františka Wernera, jako slib Matce Boží, za ušetření jeho vlastního majetku během slezské války v letech 1740 – 1741. Socha Immaculaty byla vysvěcena 5. srpna 1745 sloupským duchovním P. Jiřím Wollsteinem. Nejprve socha spočívala na kamenném podstavci z pískovcových kvádrů, prostovlasá, stojící na půlměsíci a zeměkouli. Jedná se o nejstarší chráněnou památku ve městě a za dobu své existence změnila několikrát své stanoviště.

Series Navigation<< Pomník Lumíra Kuse u Zeleného kříže mezi Brtníky a HrazenýmSocha babičky s vnučkou u kašny na Tyršově náměstí v Novém Boru >>
Tagy