weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Františka Serafinského před hřbitovní kaplí svaté Honory u kostela svatých Petra a Pavla v Mimoni

Vpravo ode dveří hřbitovní kaple svaté Honory u kostela svatých Petra a Pavla v Mimoni stojí socha svatého Františka Serafinského.

Socha silně omšelá, poškozená, neúplná. Bez podrobností.

Naštěstí je kam sáhnout, v knize Památky Mimoně informace jsou:

Socha svatého Františka Serafinského z Assisi původně stávala na mimoňském náměstí a byla jednou ze čtyř soch světců rozmístěných kolem sloupu Nanebevzetí Panny Marie. Podle kronikáře Josefa Tilleho byly další tři sochy sv. Jan Nepomucký, sv. Václav a sv. Zikmund. Ve farním soupisu soch z roku 1835 je místo sv. Zikmunda uveden svatý Josef, a to jako socha úplně zničená splašeným koněm hospodáře Josefa Kießlicha z č.p. 135/III.

Protože Josef Kießlich novou sochu neobstaral a vzhledem k tomu, že se chystalo nové vydlážděním náměstí, byly zbývající tři sochy přemístěny jinam. Sochu sv. Jan Nepomuckého koupil hostinský Josef Zippe z formanského hostince Zum Ross (stával přibližně proti hostinci U Jelena) a umístil ji vlevo od silnice do Bohatic na okraj svého pole. Sochy sv. Františka a sv. Václava byly přeneseny ke hřbitovní kapli svaté Honory u kostela svatých Petra a Pavla. Svatý Václav stál vlevo a svatý František vpravo  ode dveří do kaple. Později byla značně zvětralá socha sv. Václava umístěna ve farním depozitáři a u kaple zůstal pouze svatý František Serafinský.

Podle svého atributu, štítu se svatováclavskou orlicí, byla socha sv. Václava identifikována v roce 2022 a zároveň byl určen také sv. František. Nezodpovězena zůstává otázka, která socha byla splašeným koněm vlastně rozbita.

Socha sv. Františka je poznamenána zubem času a je ve velmi špatném stavu, byť úmyslně poškozena nebyla.

Původní evidenční list památky (kostela svatých Petra a Pavla):

Socha sv. Františka u kaple vpravo. Postava v mnišské kutaně, v pase převázané a opatřené křížkem a růžencem. Přes ramena jednoduchý přehoz. Hlava pohlíží vzhůru, levá ruka vztyčená a pravá na prsou. Drapérie je poměrně přiléhavá a málo plasticky členěná, má jen málo záhybů.

Series Navigation<< Socha svatého Šebestiána u kostela svatého Vavřince na Masarykově náměstí v HodoníněSocha svatého Jana Nepomuckého u kostela svatého Martina v Nejdku >>
Tagy