weby pro nejsevernější čechy

Reliéf Panny Marie s Ježíškem u kostela Narození Panny Marie v Hořicích

V okolí kostela Narození Panny Marie v Hořicích vznikl v polovině 20. století z iniciativy Okrašlovacího spolku na ploše bývalého městského hřbitova parčík, ohraničený balustrádou, do kterého bylo osazeno několik cenných barokních plastik z různých míst. Kromě nich jsou tu k vidění i další plastiky.

Na severní straně kostela je na zdi k vidění reliéf Panny Marie s Ježíškem.

A to je vše, co jsem o tomto artefaktu schopen říct. Nikde o něm, krom jeho existence, nedokážu najít ani zmínku.

Series Navigation<< Sousoší Přátelé stromoví – HořiceSocha svatého Floriána u kostela Narození Panny Marie v Hořicích >>
Tagy