weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého na Poštovním mostě v Husově ulici v Mimoni

Na tzv. Poštovním mostě přes Ploučnici v Mimoni je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha sv. Jana Nepomuckého je chráněnou památkou jako součást mostu.

Informace lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Socha byla zhotovena roku 1782 a umístěna na břehu Ploučnice při nájezdu na tehdy ještě dřevěný most. Stála v těsné blízkosti domu Franze Domse čp. 21/II, který je hned prvním domem u mostu v Nábřežní ulici. Po dobu přestavby Poštovního mostu z dřevěného na zděný pískovcový most v roce 1840 byla socha přenesena na kostelní vrch a dočasně umístěna proti soše sv. Kateřiny. Stavba mostu byla zadána zednickému mistru Josefu Haasovi z Mimoně. Stavební práce vedl silniční mistr Matějka, též z Mimoně, za dozoru c. k. silničního komisaře Josefa Velečky z Nového Boru. Socha Jana Nepomuka byla roku 1851 renovována a vrácena na přestavěný Poštovní most. Umístěna byla přímo na most, a to na levou (povodní) hlavu druhého mostního pilíře, tedy opět do blízkosti domu čp. 21/II.

Při leteckém bombardování Mimoně 8. května 1945 byl cílem náletu nepochybně Poštovní most. Jako zázrakem byl naštěstí ušetřen přímého zásahu, avšak střepina jedné z bomb, kterých na Mimoň spadlo asi šedesát, odštípla část pravé zadní hrany pískovcového podstavce sochy. Podstavec byl opraven až při celkové rekonstrukci mostu na konci 20. století. Přestavbu mostu provedla firma SaM Česká Lípa. Socha opravená restaurátory Václavem Snížkem a Ladislavem Šobrem byla nově vysvěcena 27. října 2000.

Další stavební úpravy na Poštovním mostě proběhly v rámci rekonstrukce Husovy ulice ve druhé polovině roku 2013, kdy byly rozpadající se červené cihly parapetních zdí nahrazeny kvalitními pískovcovými kvádříky z ostroměřických lomů. Současně byla obnovena izolace mostovky a nový povrch vozovky. Při této stavební činnosti byla socha opětovně sejmuta a dopravena j restaurování sochařem Václavem Snížkem do Říčan u Prahy. Na své místo se socha patrona mostů vrátila 8. října 2014.

Socha stojí na hranolovém podstavci, zakončeném vlnovitě prohýbanou římsou, na jejíž čelní straně je umístěna kartuše se vročením ANO 1782. Spodní část boků podstavce zdobí voluty. Přední strana podstavce nese na sobě reliéf – nejsem natolik zdatný, abych identifikoval, o jaký výjev a odkud se jedná. V pravé části kráčí poutník s pastýřskou holí v pravé ruce, pod loktem levé si zřejmě přidržuje klobouk. Na pravé straně reliéfu je církevní stavba se dvěma věžemi. Kostel (zdejší to určitě není)? Klášter? Nad věžemi se na obláčku vznáší Panna Marie s Ježíškem v náručí (ten má nohy vpravo a hlavu vlevo). Sv. Jan Nepomucký v tradičním oděvu, levačkou přidržuje kříž s Kristem, ke kterému se obloukovitě hrbí, naklání hlavu se svatozáří k břevnu s přibitýma rukama Krista. Pravou rukou mírně od těla drží biret a zlatý palmový list.

Series Navigation<< Sochy sv. Josefa z Arimatie a sv. Nikodéma u Božího hrobu v MimoniSochy svatých Petra a Pavla na Kostelním vrchu v Mimoni >>
Tagy