weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Matky Boží v Lounech

U kostela Matky Boží v Lounech na prostoru, který zbyl po zrušeném hřbitově, stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Socha z roku 1720. Do areálu kostela Matky Boží v Lounech, který měl sloužit jako depozitář církevních předmětů, byla přemístěna z likvidované obce Hořetice (kvůli složišti popílku elektrárny Tušimice). Světec, s obvyklými atributy, nachýlen doleva.

Původní evidenční list památky:

Obec Žiželice, osada Hořetice, u silnice naproti čp. 9, mezi dvěma kaštany.
Třikrát odstupňovaný hranolový sokl. Na přední stěně střední části kartuš, u horní části oválný znak s pěti šesticípými hvězdami. Zde také železní, kované rameno v trojúhelném rámu. Světec v kontrapostu levé nohy, značně nachýlen na levou stranu. Levicí tiskne krucifix, v prvé ruce drží palmovou ratolest. Celkem v dobrém stavu; uražena jen pravá ruka.

Na svém původním místě je ohrožen sesuvy půdy, bylo rozhodnuto o likvidace celé obce. MK neupouští od památkové ochrany (25. 10. 1988) s podmínkou, že socha bude po dohodě s MNV Žiželice a KSSPPOP v Ústí nad Labem přenesena na jiné vhodné místo na základě rozhodnutí odboru kultury ONV Louny.

Series Navigation<< Socha sedící ženy ve Sportovní ulici v LounechPlastika Pocta kamarádům na Tyršově náměstí v Lounech >>
Tagy