weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Šebestiána v Chodově

V Chodově u jižního průčelí kostela sv. Vavřince stojí čelem k parkovišti u místního infocentra raně barokní socha svatého Šebestiána.

Sokl pod sochou je příliš nízký, aby mohla být socha zařazena v mé oblíbené encyklopedii světeckých sloupů a pilířů. Naštěstí je podrobně popsána na stejně oblíbeném webu Památky a příroda Karlovarska a protože je „pod ochranou“ figuruje i v Památkovém katalogu. Píše se o ní i v enycklopedickém díle o Sokolovsku.

Raně barokní žulová socha sv. Šebestiána na hranolovém podstavci pravděpodobně z roku 1673. Nechal ji vytvořit tehdejší držitel panství Johann Wilhelm z Plankenheimu (stejně jako pozdější sloup Panny Marie) neznámým autorem. Socha původně stávala na rozcestí silnic do Božičan a Mírové. V těchto místech se nejdéle do zrušení hrdelního soudnictví v roce 1786 nacházelo bývalé městské popraviště a zdejší pozemky se poté lidově nazývaly Öder Galgen (Pustá šibenice). Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být plastika udržována a postupně chátrala.

Dne 3. května 1958 byla socha sv. Šebestiána v Chodově zapsána na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 28119/4-600. Neudržovaná kamenná plastika, stojící v soukromé zahradě domu čp. 374, však trpěla narůstajícím provozem a exhalacemi. V roce 1986 bylo proto přistoupeno k celkové rekonstrukci a socha byla následně přenesena před vstupem na městský hřbitov u farního kostela sv. Vavřince.

V rámci obnovy vnější fasády v létě roku 2006 přistoupilo město Chodov z obavy poškození plastiky při stavebních pracích k další renovaci sochy sv. Šebestiána, poškozené povětrnostními vlivy a zásahy vandalů, kteří vylomili z hrudi světce dva kovové šípy. Restaurátorské práce provedl akademický sochař Mgr. Martin Široký, který vrcholovou plastiku převezl do svého pražského ateliéru. Podstavec sochy byl obedněn a ponechán na místě. Z důvodu zpoždění prací na kostele byla renovovaná plastika navrácena na místo až na jaře roku 2007. Současně s osazením plastiky byl renovován podstavec sochy. V červnu roku 2007 poté v období stabilních klimatických podmínek provedl sochař Široký závěrečnou hydrofobizaci kamenného objektu. Celkové náklady na renovaci plastiky činily 88.500 Kč za přispění 50.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje.

Socha světce, postavená čelně k divákovi, je v životní velikosti. Představuje světce jako mučedníka ve chvíli výkonu trestu smrti. Polonahý mladý muž, oděný pouze v bederní roušce, je přivázán silnými provazy ke kmeni stromu, mučednickému kůlu, a esovitě prohnuté tělo s pravou nohou v kontrapostu je proťato pěti šípy z pozlaceného bronzu. Ruce jsou mírně rozpaženy a spuštěny podél těla. Nad světcovou hlavou je umístěna pozlacená svatozář. Základnu sochy tvoří nízká hranolová podesta. Vrcholová plastika je postavena na nízkém rozšiřujícím se žulovém postamentu s profilovanou hlavicí, projmutými boky a mohutnou patkou.

Socha je umístěna na vrcholu vysokého hranolového žulového podstavce s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou zdobeny obdélnými pozitivními plastickými rámci s projmutými rohy. Na podstavci nejsou vysekány žádné nápisy ani datace. Spodní část podstavce je tvořena nízkým hranolovým soklem. Podstavec je umístěn na nízkém stupni, složeném ze žulových kvádrů s horní profilací, spojených železnými kramlemi. Na původním stanovišti byl objekt postaven na vyzděné kamenné terase, kopírující půdorys stupně pod podstavcem.

Autoři knihy Sokolovsko – Umění, památky a umělci do roku 1945 vyslovují hypotézu, že dle schematičnosti postavy je socha nejspíše dílem regionálního diletanta…

Socha sv. Šebestiána u kostela sv. Vavřince v Chodově


Series Navigation<< Socha svatého Floriána v ÚdlicíchSocha Hercula ve Voigtových sadech v Litvínově >>
Tagy