weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Floriána u kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří

Součástí areálu kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří je řada soch, na zídce lemující ulici Kostelní, odbočující z Chomutovské, stojí socha svatého Floriána.

Jedná se o kulturní památku se záznam v Památkovém katalogu:

Plastika klečícího světce znázorněného v nadživotní velikosti, při jehož nohou se nacházejí andílci s atributy, pocházející z let 1725-1726 z dílny sochaře J. Dietze a je umístěna na trojbokém, v horní části konkávně provedeném soklu zdobeném reliéfy.

Wikipedie nabízí odlišnou informaci:

Socha svatého Floriána se dvěma motivy požáru městské brány na soklu je pravděpodobně dílem Jana Brokoffa. Stojí nalevo od vchodu do Trojičního kostela.

Na zadní straně trojbokého podstavce je nápis s chronogramem: DIVO // FLORIANO // EREXIT PIETAS // CLIENTVM. Pokud čtu a převádím dobře, jde o rok 1718.

V knize Klášterec nad Ohří – Přehled dějin města a okolí Zdeňka Vachaty se v kapitola Historické a umělecké památky na území města a jeho osad píše:

Socha sv. Floriána u farního kostela byla vztyčena 27. listopadu 1725. Jejím tvůrcem je sochař J. A. Dietze (Títz). Podle nápisu na podstavci dali tuto sochu zřídit zbožní ctitelé, vznikla tedy na základě sbírky mezi věřícími. Dochoval se i záznam o nákladech: vlastní socha stála 30 zlatých, podstavec 28 zlatých. Celkové náklady (tj. i s instalací) činily 82 zlaté 24 krejcary.

Series Navigation<< Pomník Václava Sinkuleho ve Starých KřečanechSocha sv. Jana Nepomuckého u kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří >>
Tagy