weby pro nejsevernější čechy

Leinertův obrázek mezi Novou Hutí a Horní Světlou

Na rozcestí, kde ze silnice mezi Novou Hutí a Horní Světlou odbočují lesní cesty, stojí ve svahu tzv. Leinertův obrázek.

O obrázku informuje web spolku Drobné památky severních Čech:

Dřevěný obrázek na sloupku stojí v sedle mezi Bouřným a Kobylou na levé straně silnice, vedoucí z Nové Hutě do Horní Světlé, v jejím nejvyšším místě asi 40 m za rozcestím u tzv.“Kaufmannova buku“. Dřevěná deska s obrázkem a stříškou je upevněna na nízkém dřevěném sloupku.

Karel Stein v knize Pomníčky Lužických hor a Českého Švýcarska uvádí o obrázku toto: „Podle ústního podání se tu hajnému Leinertovi zjevil bílý jelen s křížem. Obraz mohl nejspíš představovat svatého Eustacha nebo Huberta. Zchátral někdy počátkem 20. století a nějaký čas se udrželo ještě pomístní jméno.“

Oprava obrázku, červenec 2007 – květen 2008:
Při slavnostním odhalení nového „Kaufmannova obrázku“ pod Bouřným v roce 2006 jsme se dohodli s německým rodákem z Horní Světlé p. Edmundem Schubertem, že společně obnovíme dávno zaniklý Leinertův obrázek. Pan Schubert bohužel nedlouho poté zemřel, ale práce na obnově obrázku pokračovaly. Truhlář Andreas Prescher z Grossschönau vyrobil dřevěný sloupek s deskou a zařídil namalování obrázku, naše občanské sdružení zajistilo vybudování základu. Kovové profily pro upevnění sloupku, které sponzorsky darovala firma Jindřich Krob z Jablonného v Podještědí, zabetonovali na místě počátkem července 2007 skauti ze 4. oddílu z České Lípy. Na začátku května 2008 byl obrázek panem Prescherem osazen na své místo.

Series Navigation<< Socha Karla Hynka Máchy na Tyršově náměstí v DoksechObraz Nejsvětější Trojice na Třípackovém buku u Doubice >>
Tagy