weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého na mostě v ulici Nábřeží v Jirkově

Na mostě přes Bílinu v ulici Nábřeží v Jirkově stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Městský web uvádí:

Skvostné dílo Jana Brokofa, socha Jana Nepomuckého z roku 1708, stojí u řeky Bíliny v Nábřežní ulici. Sochu nechal zhotovit jirkovský měšťan Ferdinand Küttner na paměť zázračného ušetření jeho domu při rozsáhlém požáru, který Jirkov uchvátil 20. května 1708. Majitel domu tehdy Janu Nepomuckému přísahal věrnost, pokud dům zůstane nedotčen. Svůj slib splnil.

Z knihy Příběh hrdého města Jirkova, kterou pro město v roce 2013 napsal Rostislav Křivánek:

Dodnes sochu najdeme přibližně na stejném místě jako v době jejího vzniku. V roce 1708 zas jednou sedl na Jirkov červený kohout. Masné krámy hořely, dům za domem ocital se v plamenech, oheň se neodvratně blížil k mostku. S očima doširoka otevřenýma klečel za oknem Ferdinand Küttner a usilovně se modlil k milostiplnému Johánkovi z Pomuku, svatému Janíčkovi, aby Bůh jeho dům ušetřiti ráčil. Shořela celá ulice, jen Küttnerův dům zůstal nedotčen. Ferdinand z vděčnosti ke svému nebeskému přímluvci nechal vytesat sochu českého světce a umístit ji doprostřed můstku.

Jirkovský Jan s největší pravděpodobností  není dílem Jana Brokofa. Socha vznikla až šestnáct let po jeho odchodu z města a je velmi pravděpodobné, že jirkovský měšťan ji neobjednával v tehdy už velmi proslavené sochařské pražské dílně, ale někde poblíž. Tak jako tak, výraznou inspiraci Janem Brokofem soše upřít nelze.

Socha je chráněnou památkou:

Socha světce z roku 1708 stojí na mostku na odstupňovaném soklu (dolní část zděná, horní část kamenná). Barokní plastika od slavného sochaře Jana Brokoffa pochází z roku 1708. Světec je v tradičním vyobrazení v kanovnickém rouchu s krucifixem v náručí.

Dle záznamu v Památkovém katalogu byla socha restaurována v roce 2011 Michaelem Bílkem.

Původní evidenční list památky:

Na odstupněném hranolovém soklu, spodní část zděná, omítaná, horní část kamenná, zapřená bočními volutami s nápisem a medailonem. Stojící postava světce v tradičním šatě, s kamenným krucifixem na pravici, s hlavou mírně nakloněnou nad pravé rameno. Nápis v kartuši s vavřínovým věncem se stuhou, mezi iniciálami PK znak preclíku: „HEILIGER IOANNES / VON NEPOMUCK / BITTE FÜR VNS / DEN 20. MAY 1708 / P: K:

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého před domem 62 v PřebuziSocha svatého Bartoloměje u bývalé fary v Přebuzi >>
Tagy