weby pro nejsevernější čechy

Socha Jana Amose Komenského před obecním úřadem v Poleradech

V malé obci Polerady nedaleko Mostu žije sice jen něco přes dvě stovky stálých obyvatel, ale místní jsou velmi aktivní, pořád se tu něco děje a je nač koukat. Třeba na řadu soch, vzniklých při dřevařských sympoziích. Vlevo od vstupu do obecního úřadu v Poleradech stojí socha Jana Amose Komenského.

Jak se lze dočíst na jedné z místních infotabulí:

Bývalý obecní úřad se nacházel v č. p. 100 a byl postaven v roce 1929. Do této doby se kancelář úřadu nacházela v „německé“ škole. Část budovy sloužila jako dočasné bydlení. Vedlejší budovy za objektem, které již neexistují, sloužily jako noclehárna pro tuláky a jejich zdi se dle pamětníků staly svědkem ne zrovna ušlechtilého lidského jednání.

Nový obecní úřad se nachází v č. p. 15 a byl vybudován ze stodoly, která patřila místnímu sedláku Pípalovi. V přízemí se nachází obecní úřad, v podkroví je klubovna místního Mysliveckého sdružení.

Z jiné infotabule vyplývá, že škola bývala jinde a její budova už neexistuje. Takže Jan Amos se asi vztahuje k pamětní desce na fasádě, byť se o jménech na ní uvedených ve výše citovaných textech není ani čárka.

V roce 2014 vypadalo prostranství zcela jinak:

Rok 2014

Bohužel stejně jako u ostatních soch – nikde žádná zmínka, žádná signatura, ani vročení, ani název. Kdo kdy a co najít nejde.

Series NavigationÚzkorozchodná lokomotiva před kavárnou Káva s párou v Litoměřicích >>
Tagy