weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Povýšení svatého kříže v České Lípě

Jihovýchodně od kostela Povýšení svatého kříže v České Lípě v parku u stěny domu 648/45 stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Sousoší světce se dvěma anděly stojí na nepůvodním místě (Památkový katalog hovoří o kostelu Nalezení svatého kříže, většina ostatních zdrojů o kostelu Povýšení svatého kříže), zřejmě v místech bývalého hřbitova.

Informace o soše lze nalézt v publikaci Drobné sakrální památky v České Lípě Michala Panáčka a Miroslava Pröllera (Drobné památky severních Čech + Město Česká Lípa 2013):

Svatý Jan stál původně na starém mostě přes rameno Ploučnice před Dlouhou bránou v Hrnčířské ulici na jižním okraji města (most je v písemných pramenech prvně zmiň. r. 1586). Roku 1879 byl při přestavbě mostu přenesen na nové místo ke kostelu.

Pískovcové sousoší sv. Jana Nepomuckého doprovázeného dvěma anděly na mohutném pilířovém podstavci stojícím na dvoustupňovém schodišťovém fundamentu. Architektonizovaný podstavec je ztvárněn do kompozice široce otevřeného V s vypouklou střední částí. Tektonicky je rozdělen do dvou stupňů a nástavce, z nichž každý je samostatně členěn na patku, dřík a hlavici. Patka spodního stupně odsazenou zvonovicí přechází v dřík, na jehož všech plochách jsou obdélná vystouplá pole s vykrojenými rohy. Ukončuje ho římsová hlavice s profilem lesbického kyma a prostou krycí deskou. O něco užší horní stupeň začíná patkou profilovanou výžlabkem, oblounem, výžlabkem a opět oblounem. Dřík nese ve středním poli oválnou mohutným plastickým boltcovým motivem rámovanou kartuši, zatímco čela bočních ramen jsou tvarována do podoby vztyčených velkých volut, zdobených akantovými rozvilinami a nesoucích sedící malé andílky. Horní stupeň podstavce ukončuje římsová hlavice profilovaná velkým odsazením, vztyčeným výžlabkem a oblounem a horním výžlabkem krycí desky. Na ni nasedá velkým výžlabkem a krycí vzpěrnicí profilovaný nástavec. Kompozice plastik sestává ze sv. Jana, na něhož z obou stran hledí dva okřídlení andělé s bohatě nařasenými rouchy splývajícími od pasu dolů. Všechny sochy mají vlastní plintus. Figura sv. Jana je ztvárněna v klidnější pozici mírně doleva stočeného těla s kontrapostem pokrčené pravé nohy. V pravé volně natažené ruce drží biret, levá ruka v gestu roztažených prstů spočívá na hrudi. Ústa jsou přivřená, výraz je nepřítomný. Kolem hlavy rotuje pět pozlacených hvězd. Bohatě zdobené a pečlivě provedené almuce, kasule i rocheta s množstvím dlouhých svislých záhybů volně splývají dolů. 

Kniha konstatuje havarijní stav (trhliny v nosných prvcích, poškození kamene a biologické napadení). Sousoší zřejmě prošlo restaurátorským zásahem, o čem by svědčilo i porovnání fotografií v galerii, nicméně jsem o tom nic nenašel.

Series Navigation<< Socha svatého Floriána na bráně domu čp. 10 v ČernovicíchSocha svatého Antonína Paduánského v Moskevské ulici v České Lípě >>
Tagy