weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Floriána v Rajhradě

V Rajhradě na malém náměstíčku v sousedství kašny vedle ulice Městečko (u křížení s ulicí Tovární a Palackého) stojí na jednoduchém podstavci socha sv. Floriána.

V Památkovém katalogu jednoduché info:

Sv. Florián ze 3. čtvrtiny 18. století je hodnotnou ukázkou pozdně barokní skulptury. Socha umístěná na náměstí je důležitým orientačním a urbanistickým prvkem definujícím charakter místa.

Původní evidenční list památky je sdílnější:

Na čtvercové podnoži hranolový sokl, v dolní části vydutý, s rytými rýny kasulového tvaru. Sokl ukončen vyloženou římsou. Na přední straně soklu nečitelný nápis. Na soklu na obdélné podnoži socha světce s mírně nakročenou levou nohou, v podživotní velikosti. Světec oděn v šat římského vojína s pláštěm přehozeným přes obě ramena. V mírně pokrčené pravici drží
mušli, ze které leje vodu na hořící dům u jeho pravé nohy. Levice pokrčena v předloktí drží žerď praporce. Hlava skloněna k levému rameni. Materiál: kámen.

Po nápisu na čelní straně soklu dnes ani památky.

Toť vše.

Series Navigation<< Socha Boženy Němcové v Hradci KrálovéSocha sv. Jana Nepomuckého v Markvarticích >>
Tagy