weby pro nejsevernější čechy

Pomník Jana Evangelisty Purkyně v parku před zámkem v Libochovicích

V parku mezi budovou libochovického zámku a náměstím 5. května stojí pomník Jana Evangelisty Purkyně.

Jan Evangelista Purkyně se narodil 18. prosince 1787 v Libochovicích na zámku, kde byl jeho otec správcem libochovického šlechtického panství. Jan Evangelista, světově proslulý vědec, byl český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof. Byl otcem malíře Karla Purkyně. Na zámku je mu věnována v přízemí samostatná expozice (podle „zámeckých“ údajů a samotného pomníku se vědec narodil již 17. prosince).

Podle některých zdrojů pomník vytvořil v roce 1887 Josef Strachovský (1850–1913). Busta je osazena na vysokém podstavci, s nápisy v čele i po stranách podstavce.

Ovšem památkový katalog (pomník je kulturní památkou) uvádí:

Pomník významného libochovického rodáka z roku 1937 od Karla Babky. Poprsí myslitele je postaveno na jednoduchém hranolovém soklu s profilovanou římsovou hlavicí, který stojí na drobném schodišti, v čelní části soklu nápisy vázané k J. E. Purkyněmu.

Prostor pomníku je vymezen čtyřmi nízkými masivními sloupky, propojenými řetězem. Na třech schodových stupních stojí odstupňovaný sokl. Ve spodní části je na čelní straně Jan E. Purkyně. O etáž výše je kolem zřejmě kovového reliéfu, představujícího oblasti vědeckého bádání, uvedeno 17/12/1787 a 28/7/1869. Na pravém boku je nápis „DOKUD KDE BŮH / TOBĚ ŽÍTI POVELÍ / BUĎ VĚREN VLASTI / SVÉ A VÍŘE, PŘÍTELI, na levém VOLÁ-LI VLASŤ, / VE VLASŤ SE VRAŤ, / POMÁHEJ CHUTĚ. / ČIŇ A RAĎ! Na zadní straně SLAVNÉMU RODÁKU, VLASTENCI A UČENCI / NA PAMÁTKU STOLETÝCH NAROZENIN / PŘISPĚNÍM OBĚTAVÝCH CTITELŮ / POSTAVIL KOMITÉT / 18 15/8 87.  Na patce soklu je vpravo Myšlenka a model / STRACHOVSKÉHO / v Praze, další nápis hlásá V kameně provedli / DUCHÁČKOVÉ / v Praze.

Vypadá to, že památkový katalog obsahuje chybu. Další zdroj tvrdí:

Málokdo si vzpomene na autora pomníku. Autor sochařského díla stojí za zmínku. V roce 1887 pomník vytvořil již jako zralý a zkušený umělec Josef Strachovský, narozený dne 19. září 1850 v Kutné Hoře. Když dne 9. července 1913 v Praze umírá (o jediný den dříve než Mikoláš Aleš), má již za sebou obsáhlé umělecké dílo, z něhož nemalou část zabírá monumentální tvorba.

Series Navigation<< Pamětní deska Josefa Kopty v Purkyňově ulici u kostela Všech svatých v LibochovicíchSocha Panny Marie v Klapém >>
Tagy