weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie v Klapém

V malém parčíku nedaleko středu obce Klapý stojí mezi stromy u dětského hřiště socha Panny Marie s Ježíškem.

Socha jako kdyby neexistovala. Není kulturní památkou, obec se k ní nezná, nikde o ní ani slůvko.

Prostor čtvercového půdorysu, v němž je socha umístěna, je ohraničen obrubníkem s kovovým zábradlím, v němž jsou na čelní straně dvířka. Uprostřed je kamenná základna, obložená rozestouplými schodovými stupni. Na základně stojí sokl, tvořený nízkou patkou, s odstupňovanou a sešikmenou horní hranou, na níž stojí vlastní tělo soklu. Na čelní straně patky je takřka neznatelný letopočet, snad 1889(?). Na čelní straně soklu je vpadlé zrcadlo se zdobným rámem, v němž je rytý nápis „Oroduj / za nás / svatá / BOŽÍ / RODIČKO“. Kolem nápisu takřka neznatelný rostlinný dekor. Další zrcadlo je na zadní straně, v něm dedikační nápis, z něhož přelouskám pouze „Socha tato postaven / ke cti a …“ a pak jsem bezradný. Sokl má v horní části oběžnou úzkou lištu, na sokl pak nasedá stupňovitá hlavice, na čelní straně prasklá až do těla soklu, drolící se spára je neodborně zalátána jakousi hmotou.

Na hlavici čtvercový nízký podstavec sochy s částečně okosenými hranami na přední straně, na čelní ploše ozdobné iniciály. Jasně patrné je M (Maria), a zřejmě S (?).

Samotná socha působí dojmem naivního lidového umění. Stojící Panna Maria, pravá noha vpřed, bosé prsty vykukují zpod zřasených šatů. Pravou rukou, připaženou k tělu a ohnutou v lokti, přidržuje na dlani sedícího Ježíška, přidržuje ho levačkou a sklání k němu hlavu v kápi. Ježíšek, působící spíše jako zmenšenina adolescenta než malé dítě, má překřížené nohy zahalené oděvem, v pravé ruce drží nezvykle veliké jablko a levačkou se přidržuje Mariiny levice.

Series Navigation<< Pomník Jana Evangelisty Purkyně v parku před zámkem v LibochovicíchSocha svatého Jana Nepomuckého před kostelem svatého Václava v Dlažkovicích >>
Tagy