weby pro nejsevernější čechy

Pomník Franze Wilhelma Tippmanna v Božím Daru

V parku u kostela sv. Anny v Božím Daru u silnice stojí pomník Franze Wilhelma Tippmanna.

Pomník je věnován památce rodáka z Jáchymova Franze Wilhelma Tippmanna (11. 6. 1786 Jáchymov – 26. 6. 1857 Praha), který byl v letech 1816–1827 (podle wiki do 1824) farářem v Božím Daru. Byl pražským světícím biskupem a v roce 1830 rektorem Ferdinandovy univerzity u sv. Klimenta (součást Karlovo Univerzity). Ještě jako místní farář založil (podle jiných zdrojů až v roce 1840) Caus Hubertus – městský chudobinec. Budova dnes slouží jako Hotel Svatá Anna.

Velmi podrobně se životem F. W. Tippmanna zaobírá bakalářská práce Významní pedagogové pohřbení na Malostranském hřbitově Kateřiny Fuksové z roku 2016 ->

František Vilém Tippman se narodil roku 1786 v Jáchymově. Byl to český římskokatolický duchovní, v roce 1830 rektor pražské univerzity a od roku 1833 pomocný biskup pražský a titulární biskup satalský. Byl členem Matice české.

Po kněžském svěcení, které přijal 4. srpna 1809, působil jako farář nejprve v Loučné a od roku 1816 v Božím Daru, kde založil chudobinec pro nemocné a nuzné farníky (budova stojí dodnes a funguje jako hotel Svatá Anna).

Roku 1824 získal doktorát teologie a stal se kanovníkem svatovítské kapituly. Působil také jako děkan pražské teologické fakulty a roku 1830 byl i rektorem pražské univerzity. V letech 1831, 1834 a poté i v letech 1852 až 1854 byl generálním vikářem pražské arcidiecéze, kterou také od března 1849 do srpna 1850 řídil jako její kapitulní vikář. V prosinci 1832 byl jmenován pomocným biskupem pražským a titulárním biskupem satalským, namísto nemocného Aloise Josefa hraběte Krakovského z Kolovrat jej dne 3. března 1833 konsekroval královéhradecký biskup Karel Boromejský Hanl. V roce 1836 byl navíc jmenován děkanem staroboleslavské kapituly, jímž zůstal až do své smrti.

František Tippmann byl aktivní v kauze českého kněze, osvícence a vysokoškolského pedagoga Augustina Smetany, který se velice angažoval v revolučním dění na univerzitě v roce 1848. Smetana, přívrženec německé idealistické filozofie vyhlásil v tisku, že má v úmyslu vystoupit z křížovnického řádu a nakonec i z katolické církve. Tippmann se snažil Smetanu přesvědčit, aby své úmysly změnil. Když neuspěl, provedl Tippmann 23. 4. 1850 jeho exkomunikaci.

František Tippmann je pohřben na Malostranském hřbitově, jeho náhrobek vytvořil Ignác Michal Platzer.

Pomník je poskládán z leštěné žuly, nízký spodní schod stojí ve vyštěrkovaném loži. Na něm nízký soklík pro podstavec s nápisem na čelní straně. Dominantní část pak tvoří zužující se pilíř se zlatým erbem. Podle nápisu byl pomník zřízen roku 1888.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého před Oblastním muzeem v DěčíněKudlichův pomník v Úštěku >>
Tagy