weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého před domem 62 v Přebuzi

Poblíž Městského úřadu v Přebuzi před domem číslo 62 stojí dřevěná socha svatého Jana Nepomuckého.

Jedná se o sochu „náhražkovou“. Jak uvádí obecní web:

Socha Sv. Jana Nepomuckého na náměstí je náhradou za původní sochu, která na stejném místě historicky stávala. Sochu zhotovil sochař Roman Bílek z Vysoké Pece.

Protože jsme na Sokolovsku, lze nahlédnout do druhého svazku perfektní knihy Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945:

Ke konci podélného ulicového náměstí stávala kamenná a polychromovaná barokní socha sv. Jana Nepomuckého (datace nezjištěna). Jak dokládá fotografie z roku 1933, při církevních svátcích se socha stala součástí provizorního oltáře. V padesátých letech 20. století byla socha stržena a zachoval se pouze sokl.

Podle fotografií v knize je sokl původní, nová socha je na něm upevněna v „levitující“ poloze – šrouby přidržují svatého Jana několik centimetrů nad horní plochou soklu. Dle vypalované dřevěné tabulky na soklu stojí světec na svém místě od 16. 5. 2014.

Series Navigation<< Socha Léda s labutí u zámku Červený HrádekSocha svatého Jana Nepomuckého na mostě v ulici Nábřeží v Jirkově >>
Tagy