weby pro nejsevernější čechy

Obraz svatého Eustacha mezi Úzkými schody a Doubicí

Na trase žluté turistické značky mezi Tokání (a Úzkými schody) a Doubicí se nachází u dřevěného srubu rozcestník U Eustacha, a v jeho blízkosti je na vysokém stromě pověšen obraz tohoto světce.

Nenechte se výjevem zmást. Opravdu je to Eustach a ne Hubert. Oba totiž spojuje stejná legenda:

Eustach Římský čili Eustachius (před obrácením se jmenoval Placidus) byl legendární mučedník, povoláním důstojník, který měl být pro svou křesťanskou víru upálen či uvařen za císaře Hadriána kolem roku 118. K jeho obrácení mělo dojít poté, co na lovu spatřil jelena se zářícím křížem mezi parohy, proto se stal patronem lovců. Obdobná legenda je však spojována i se sv. Hubertem a sv. Felixem z Valois. Byl uctíván jako jeden ze Čtrnácti svatých pomocníků a jeho kult podpořila Zlatá legenda, v níž je Eustachův příběh uveden.

Kupodivu se o obraze dá najít alespoň něco:

Obraz sv. Eustacha na Jedlině u stejnojmenné lovecké chaty. Důvodem jeho zřízení byla náhrada za informační ceduli, zmiňující existenci obrazu. (autor: Miroslav Hejný z Varnsdorfu, 2004). Obraz pořídila a nainstalovala Správa Národního parku České Švýcarsko.

Series Navigation<< Obraz Nejsvětější Trojice na Třípackovém buku u DoubicePomník Reussů v Bílině-Kyselce >>
Tagy