weby pro nejsevernější čechy

Pomník Reussů v Bílině-Kyselce

V areálu lázní v Bílině – Kyselce stojí před hlavní lázeňskou budovou pomník významným popularizátorům bílinské kyselky otci a synovi Reussovým.

Web lázní o pomníku informuje:

Pomník byl odhalen 29. května 1898. Oslavy se účastnil Dr. Wilhelm Ritter von Reuss, Prof. Aufust Leopold Ritter von Reuss, Prof. August Adolf Ritter von Reuss a Dr. Hans Ott. V téže době byla vybudována budova Inhalatoria a poblíž trati nová plnírna lázeňských pramenů.

Pomník je kulturní památkou:

Eklektický pomník z roku 1898 je uměleckořemeslně i architektonicky hodnotný příklad autorsky signovaného pomníku význačným osobnostem spojeným s bílinskou lázeňskou tradicí; současně je to nedílná a dominantní součást areálu stáčírny Bílinské Kyselky.

Pomník je signován jménem architekta Hellmessena a v Chebu usazeného sochaře Karla Josefa Wilferta (žáka J. V. Myslbeka). Zřízen byl roku 1898 k poctě lékaře a balneologa, obnovitele zdejších lázní, Franze Ambrose Reusse (1769 – 1830) a jeho syna, lékaře a geologa Augusta Emanuela Reusse (1811 – 1873). Otec i syn působili jako lékaři v lobkovických lázních. Zkoumali zdejší lázeňský pramen a potvrdili jeho léčivé účinky a zasloužili se o jeho proslavení.

Pomník je situován do svažitého terénu v zadním nádvoří budovy stáčírny bílinské kyselky a koncipován jako dominanta v osovém průhledu z nádvoří s nástupem z úrovně nádvoří nádvoří propojeného prostřednictvím krátkého přímého schodiště s mezipodestou a dvouramenného obloukového schodiště s balustrovým zábradlím s horní podestou nad opěrnou zdí, v jejímž středu stojí vlastní pomník, k jehož bočním stranám se připojují krátké přímé úseky balustrády.

Do centrální části opěrné zdi pod pomníkem je vsazena pamětní deska černé barvy s německým kapitálním nápisem: DEN ANDENKEN DER HOCHVERDIENTEN/ DEUTSCHBÖHMISCHEN FORSCHER/ GEWIDMET VON IHRER LANDSLEUTEN. Vlastní architekturu vertikálně dimenzovaného pomníku tvoří dvě části, dolní ve formě odstupňovaného a prolamovaného kvádru s přisazenými převrácenými bočními volutami nad úrovní soklu, k němuž se připojovaly boční úseky balustrády, nese na čelní a zadní straně pod segmentově vyklenutou římsou kruhové bronzové reliéfy poprsí F. A. Reusse (z profilu) a A. E. Reusse (z poloprofilu) vroubené zespodu reliéfními převázanými olivovými snítkami. Pod nimi jsou osazeny na místě odstraněných původních nápisů nápisové desky černé barvy z roku 1964 (u příležitosti 15. sjezdu pro balneologii a geologii) s rytými českými nápisy bílé barvy: F. A. REUSS / 1769 – 1830 / BÍLINSKÝ LÉKAŘ / A PŘÍRODOVĚDEC / PRVNÍ BALNEOLOG v ČECHÁCH// A. E. REUSS 1811- 1873 /BÍLINSKÝ RODÁK, LÉKAŘ, UNIVERSITNÍ PROFESOR/ ZASLOUŽIL SE O GEOLOGICKÝ VÝZKUM ČECH A ZEJMÉNA TOHOTO KRAJE//. Horní část tvoří navazující obeliskovitý pilíř nasedající na projmutou část s beraními hlavami v nárožích, mezi nimiž jsou zavěšeny bohaté festony, završený quasikompozitní hlavicí a dekorativní vázou.

V roce 2018 byl pomník restaurován Markétou Kynclovou.

Series Navigation<< Obraz svatého Eustacha mezi Úzkými schody a DoubicíSocha svatého Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Zahrádkách >>
Tagy