weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Karla Rejzka u kruhového objezdu v Rakovníku

U kruhového objezdu ulic Pražská, Kotkova a Františka Diepolta v Rakovníku je v travnatém cípu východně u parkoviště umístěn kámen s pamětní deskou Karla Rejzka.

Na malé destičce kromě jména dvě lipové ratolesti a nápis TVŮRCE KAMENNÉ KRÁSY.

V městských propagačních materiálech se lze dočíst:

Ulička v Brance končí u zajímavého objektu nazvaného podle sgrafita na čelní straně Samsonův dům. Bydlíval tu samorost, vášnivý milovník obrovitých kamenů Karel Rejzek, tvůrce rakovnické kamenné krásy – „Kamenný dědek“. Věděl o každém balvanu na míle daleko a nelitoval skrovné penze, aby přemluvil někoho, kdo by se s jeřábem a náklaďákem pro něj vypravil a dovezl ho do Rakovníka jako stálou výzdobu ulic a prostranství. 

Další info je u popisu balvanu na Obecním vrchu u vesničky Soseň na Jesenicku, tzv. Božímu kameni:

Svého času nechal kámen odvézt ke koupališti v Senomatech podivínský sběratel kamenů Karel Rejzek. Nedlouho poté zemřel v Rakovníku za zvláštních okolností pod koly nákladního automobilu (nehoda se stala na rozcestí Pražské ulice a ulice Františka Diepolta, v místech neštěstí má Rejzek nenápadnou pamětní desku). Nenadálá Rejzkova smrt prý byla božím trestem za to, že soseňským kamenem pohnul. Úsilím tehdejšího referátu životního prostředí okresního úřadu se kámen vrátil zpátky na své místo a v roce 1999 byl vyhlášen registrovaným významným krajinným prvkem.

Karel Rejzek měl mít dokonce svou sochu ->

Karel Rejzek bydlel v ulici V Brance. Zemřel tragicky 14. února 1995 ve věku 82 let. Dodnes mimo jiné zůstává záhadou, proč v přírodě a zejména na Poddžbánsku vyhledával kameny, které následně nechával navážet a i rozmisťovat podle svého úsudku na správné místo po Rakovníku.

Series Navigation<< Sloup neznámého účelu v Pražské ulici u kruhového objezdu v RakovníkuPivní sud na kruhovém objezdu v Rakovníku >>
Tagy