weby pro nejsevernější čechy

Plastika Kroky na Střeleckém ostrově v Litoměřicích

Na západním výběžku Střeleckého ostrova v Litoměřicích, který od zbytku souše odděluje Tyršův most, vznikla postupně exteriérová galerie soch, vytvořených během mezinárodního sochařského sympozia, konaného na místním Výstavišti. První zde umístěnou byla plastika Kroky.

Pískovcový artefakt vznikl v roce 2007 v rámci úplně prvního ročníku mezinárodního sochařského sympozia, autorem je německý sochař Stephan Voigtländer.

Kniha Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice uvádí:

Dílo patří k těm silnějším z litoměřických sympozií. Má tvar kvádru, při čelním pohledu ve tvaru lichoběžníku a je osazeno na dvou pískovcových podstávkách. Po levé straně je žena s mísou, u ucha drží jakousi rouru (symbol komunikace), která skrze hmotu vede na druhou stranu kvádru, kde jakousi informaci ženě posílá muž. Oba jsou vzrušeni, jako kdyby zvuky Kroků cosi ohlašovaly, ale z výrazu tváří divák nerozpozná, zda vzrušení aktérů způsobuje strach či dobrá zpráva.

Další figury jsou uvnitř kvádru, vidíme pouze malé části jejich těl vystupující z hmoty mezi nečleněnými pásy pískovce symbolizujícími kroky. Při bližším zkoumání hmotnosti kvádru s jeho viditelným výjevem jako kdyby divák slyšel cosi uvnitř hmoty. Nic sice nevidí ani doopravdy neslyší, ale nabývá pocitu, že ví. A také: výtvarné zpracování nezapře autorovo řezbářské školení.

Autor Stephan Voigtländer se narodil 6. prosince 1965 v Greifswaldu v Německu, vyučil se truhlářem a pracoval jako restaurátor. Studoval desig na Vysoké škole pro průmyslovou konstrukci tvarů a roku 1992 studoval na Vysoké škole pro umění a design v Halle.

Jako jediné ze všech na ostrově umístěných děl jsou Kroky označeny informační tabulkou na podstavci plastiky.

Series Navigation<< Plastika Lineith v parku u Labské ulice v LitoměřicíchPlastika Dvojice na Střeleckém ostrově v Litoměřicích >>
Tagy