weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Prokopa za kostelem svatého Václava ve Šluknově

Na místě bývalého hřbitova severně od kostela sv. Václava ve Šluknově stojí na nepůvodních místech trojice soch. Vpravo stojí socha sv. Prokopa.

Sochy sem byly postupně přeneseny z původních frekventovaných míst na území města, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od automobilové dopravy. Všechny jsou součástí kulturní památky – areálu kostela, ale mají každá vlastní záznam v Památkovém katalogu:

Pískovcová socha ze 2. poloviny 18. století světce s mitrou na hlavě a držící v ruce berlu je oděna v rouchu církevního hodnostáře. Je situována na hranolovém podstavci s profilovanou hlavicí i patkou a s nápisovým polem na přední straně a se spoutaným ďáblem při levé noze.

Nápisové pole je prázdné, ale na zadní straně soklíku samotné sochy je tesaný nápis, zřejmě vročení. Jasný je začátek An(no), číslovky lze víceméně jen hádat. Osobně bych to tipoval na 1768, ale kdo ví. Neumím najít víc.

Series Navigation<< Socha Panny Marie v ulici Dr. Milady Horákové ve ŠluknověSocha sv. Jana Nepomuckého za kostelem sv. Václava ve Šluknově >>
Tagy