weby pro nejsevernější čechy

Soubor soch u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově

Na místě bývalého hřbitova u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově se nachází několik soch.

Pět soklů a čtyři pískovcové sochy – sv. Prokopa, sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie a sv. Vojtěcha. Nejsou kulturní památkou, tudíž najít o nich jakékoli info je nadlidský úkol. Na wiki toliko zmínka, že jich původně bylo opravdu pět. Ale komu patřil prázdný sokl, ani ťuk.

Valná většina netových zdrojů v rámci CTRL+C a CTRL+V uvádí blábol  „před kostelem je sousoší Kalvárie, které se skládá z pěti soch svatých“.  Kalvárie stojí na protější straně silnice a jde o dvě sochy a jeden dřevěný kříž, a tady u kostela, jak již řečeno, z pěti soch jen čtyři. Bez možnosti zjistit, ze kdy jsou, odkud jsou, kdo je autorem, proč tu jsou.

Mohu tedy jen usuzovat a popsat viděné.

Sochy v mírně nadživotní velikosti vypadají na to, že měly působit impozantně, nejspíše při pohledu zdola. Tomu odpovídají zadní strany soch – do výše pasu jsou v nich zakomponovány opěrné sokly a v zádech (s výjimkou Panny Marie) mají masivní kovová oka, zjevně sloužící k přichycení „někam“. Panna Maria má v zádech velké vybrání, jehož účel si hádat netroufám.

Zleva s pomocí wiki a podobných zdrojů:

sv. Prokop

Ve středověku byl svatý Prokop zobrazován jako řeholník v mnišském oděvu, nejčastěji v černé kutně benediktinského řádu. V baroku také jako opat v pontifikáliích s berlou a mitrou. Může v ruce držet knihu (řehole sv. Benedikta) a od 17. století kříž, kterým krotí ďábla. Jeho hlavním individuálním atributem je ďábel upoutaný na řetěze, kterého má u nohou, nebo na něm stojí, nebo ho má zapřaženého do pluhu (oře s ním).

Mitru socha na hlavě má, v levé ruce cosi chybí – buď berla, nebo kříž. Pravou rukou si přidržuje šat. Pokrčenou levou nohou stojí na hřbetě ďábla.

sv. Jan Nepomucký

Klasické zobrazení světce. Kanovnický oděv, na hlavě biret, na pravé ruce položený kříž s Kristem, přidržovaný levačkou.

Panna Marie

Velmi dynamická socha Immaculaty. Rozevláté draperie, pravá ruka zvednutá v gestu žehnání, levá ruka spuštěná podél těla. Marie má mírně skloněnou hlavu směrem ke svým nohám – stojí na zádech draka (symbolizujícího hřích) / ďábla,  který se opírá o půlměsíc.

sv. Vojtěch

Biskup, tedy oblečení jako již zmíněný sv. Prokop. Na hlavě mitru, v levé ruce chybí berla. V pravé ruce palmová ratolest, zároveň jí u boku přidržuje pádlo, kterým byl údajně nejdříve udeřen svými vrahy.

Series Navigation<< Socha sv. Anny ve Velkém ValtinověTřípanský kámen u Lipové >>
Tagy