weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Barbory v Údlicích

Parčík kolem kostela Povýšení svatého Kříže v Údlicích hostí soch víc, než se zdá. Za již popsanými světeckými sloupy jsou další sochy na soklech příliš „nízkých“, než aby vyhověly definici sloupu. Jednou z nich je socha svaté Barbory.

Další socha, o níž se informace shánějí obtížně. Lze se opět spolehnout na portál Památkový katalog. Říká se v něm:

Socha z r. 1742 na stupňovitém podstavci, hledí mírně vzhůru. U nohy má věžici s třemi kruhovými okny a kuželovou střechou. V levé ruce drží knihu a na ní kalich, pravou má uraženou. Na podstavci je nápis S. Barbara OPN (ora pro nobis = modli se za nás).

Katalog eviduje restaurátorskou zprávu Jana Brabce z roku 1972. A víc vlastně nic.

Evidenční list na portále Národního památkového ústavu je o málo sdílnější:

Provedeno z pískovce. Na nízkém stupni je osazen zhruba hranolový podstavec. Ve střední části má zvlněný okraj v horních rozích zdobený akantem, plocha zakryta píšťalovým motivem. Horní část ukončuje vysazená profilovaná římsa. Na podstavci je vztyčen další podstavec v podobě komolého čtyřbokého jehlanu, po stranách zdobený motivem voluty. Na přední straně oválný medailon s nápisem S. Barbara O P N a v rozích s letopočtem 1742. Plastika světice v životní velikosti v kontrapunktu levé nohy. Hlavu má mírně zvrácenou. V levici drží knihu.

Je bez podrobností zmíněna obnova sochy v roce 1925. V době evidence NPU (2005) chyběla světici pravá ruka k lokti.

A to je asi tak vše, co jsem vyšťoural. Jak je vidět na fotkách, je socha momentálně kompletní a v dobrém stavu.

Socha svaté Barbory v parku u kostela Povýšení sv. Kříže v Údlicích

Stupeň, na kterém je umístěn podstavec sochy

Spodní hranolový podstavec sochy

Spodní hranolový podstavec sochy, nesoucí profilovanou římsu s horním, menším podstavcem

Detail výzdoby horní části podstavce

Detail výzdoby horní části podstavce

Vrchní podstavec s nápisem a letopočtem

Svatá Barbora


Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v ÚdlicíchSocha svatého Floriána v Údlicích >>
Tagy