weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Okružní ulici v Hamru na Jezeře

Na severním okraji Hamru na Jezeře v Okružní ulici stojí socha svatého Jana Nepomuckého.
Socha na tak malou obec poměrně honosná, a svatý Jan v docela nezvyklém zobrazení.

Socha je kulturní památkou, ale záznam je velestručný:

Barokní plastika stojícího světce pochází z roku 1782, jejím autorem je sochař Anton Max. Donátorem sochy byl Johan Franz Jaksch, majitel sousedního mlýna.

Situaci zachraňuje původní evidenční list památky:

Hranolový sokl. Rohy v dolní části volutovitě rozšířeny. V přední stěně vpadlé obdélné pole, v horní části pilířově prohnuté. Silně přesahující římsa uprostřed přerušena a její konce voutovitě zatočeny. Trojboký jehlan, na něm oblaka. Světec v kontrapostu pravé nohy. V levé ruce drží biret, v pravé (text nedokončen)

Zajímavý je údaj na druhé straně karty – Zápis zrušen rozhodnutím OK KNV v České Lípě čj. 988/87 ze dne 10. března 1987 čj. SUPPOP 2029/87 ze dne 26. 3. 1987. Rozhodnutí je však zneplatněno poznámkou – Zrušení provedeno na základě neplatného právního úkonu, stále platí památková ochrana.

Zbývá tedy dokončit neúplné popisy a informace dle viděného a zaznamenaného. Socha mezi dvěma stromy je dle mapy na webu o vodních mlýnech (odkaz viz výše) umístěna proti chátrající stavbě, na opačné straně cesty. Ve svažitém terénu kamenný stupeň, snad cosi jako klekátko před sochou. Následuje další stupeň, na němž je umístěn sokl sochy. Ten je dvoudílný – spodní část tvoří hranol s hladkými stěnami, zvýrazněnými rohy a profilovanou lištou na horní hraně. Vlastní tělo soklu je barevně odlišné (snad jen důkladně očištěné?), kromě výše popsaného vpadlého pole na čelní straně ozdobené rytými obdélnými zrcadly na bocích. Pod volutami hlavice je nápis Anno 1782, pod výklenkem ve spodní části soklu je pak menší, nikde nepopsaná obdélná plocha s vykrojenými rohy, v níž je nápis (za přepis neručím, dochází mi fantazie, které písmeno je vlastně které): „Sanct Johannes dir zu / Ehren hab ich dis wer? verricht / Mein Begehren, thu gewehren / kom zu ?ülf verlak mich nicht“.

V mohutném oblaku, který tvoří podstavec sochy, se vznáší andělíček se vzpaženýma rukama. Oděv svatého Jana je klasický, se zlacenými prvky draperie bohatá. Nad hlavou světce svatozář s pěti hvězdami. Ale jak jsem konstatoval na samém začátku, postavení světce je nezvyklé – místo smířlivého postoje s křížem s Kristem v náručí je Jan v expresivním pohybu, směřující tělem k napřažené pravé ruce, svírající jednoduchý zlacený křížek.

Z dalších zdrojů:

Barokní socha se nachází poblíž náměstí v Hamru na Jezeře a byla vytvořena v roce 1782 známým sochařem Antonínem Maxem (*1734 – † 1808), rodákem z Hamru na Jezeře. Rod Maxů a převážně Josef a Emanuel Max, jsou tvůrci známých soch a sousoší umístěných na Karlově mostě v Praze.

Socha byla v roce 2009 za starosty Milana Dvořáka celkově zrestaurována a osazena zlacenými atributy.

Series Navigation<< Socha ženy na břehu Hamerského jezeraMezník u silnice 256 západně od Želenic >>
Tagy