weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Fukově

U železničního mostu v zaniklé obci Fukov dnes opět stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Fukov je jednou z mnoha obcí, které byly v pohraničním pásmu po 2. světové válce postupně vygumovány z map. Zmizely domy, zmizel kostel, zmizela škola, zmizela křížová cesta, zmizela i socha sv. Jana. Na její místo se ale v roce 2019 péčí města Šluknov vrátila socha nová.

Šluknov se Fukovu věnuje dlouhodobě, pořádají se setkání rodáků a jejich potomků, a při jedné takové příležitosti se objevil nápad na znovuosazení sochy:

7. srpen 2018 – Na přípravě letošního překvapení jsme začali pracovat již od počátku loňského roku na základě podnětu pracovnice Národního památkového ústavu Mgr. Gabriely Jeřábkové. Ta přišla s návrhem na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého, která stávala u železničního mostu před peážní trať ve Fukově.

Návrh byl vedením města kladně přijat, a tak jsme mohli konat postupné kroky na dlouhé cestě k její obnově, která spočívala především ve spolupráci s Ateliérem restaurování výtvarných děl sochařských AVU Praha pod vedením prof. Petra Siegla.

Původní socha sv. Jana Nepomuckého byla zřízena v roce 1889 za 300 zlatých a financoval ji rodák z původního č. p. 125 Johann Hille. Sochu zhotovil sochař Leopold Zimmer (někteří šluknovští jistě dobře znají jeho sochu Krista ve spodní části městského hřbitova). Bohužel – stejně jako téměř všechny ostatní fukovské stavby a stavbičky nepřežila válku a následnou řízenou likvidaci obce. Na více než půl století ji tak připomínala jen nálety zarostlá a listím zapadaná opěrní zídka a patka žulového soklu.

V roce 2017 byly provedeny přípravné práce – očištění opěrné zídky a patky, u nichž byly nalezeny fragmenty původní pískovcové dlažby. Současně proběhla první jednání kontakty s ateliérem prof. Siegla, na jejichž základě začala na návrzích sochy pracovat pod vedením doc. Pavla Míky šestice studentů v rámci svých klauzurních prací.

Práce zdárně spěly do cíle tak, aby šestice kompletních modelů návrhů a nový žulový sokl (dle návrhu studentky Michaely Šmídové) byly připraveny k předání bývalým Fukovanům na setkání rodáků 03.08.2018. To se i díky spolupráci s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. (prováděly opravu opěrné zdi, dláždění, osazení soklu a úpravu okolí) podařilo a na společném setkání mělo téměř 70 přítomných možnost vybrat ze šestice prezentovaných návrhů ten, který se jim nejvíce líbil.

S velkým náskokem byl nejúspěšnější návrh sochy sv. Jana Nepomuckého od studenta Petra Štalzera. Ten nyní na základě objednávky města začne na soše pracovat, přičemž její slavnostní odhalení předpokládáme u příležitosti výstavy všech soch (nejen modelů, nýbrž kompletních návrhů v životní velikosti), které byly studenty AVU v rámci tohoto úkolu zhotoveny. Výstava bude probíhat v průběhu příštího roku na Šluknovském zámku.

Výstava všech návrhů a modelů byla k vidění v přízemí šluknovského zámku v roce 2019. Vítězná práce se pak přesně na den po 130 letech ocitla na původním místě:

28. květen 2019 – V polovině května byla ukončena více než dva roky trvající cesta návratu sv. Jana Nepomuckého do Fukova, o jejímž příběhu jsme vás již v uplynulých letech postupně informovali.

Původní socha, stojící u železničního mostu, byla odhalena 16. května 1889 z iniciativy Johanna Hilleho, který žil v sousední chalupě. Jeho dům, na rozdíl od okolních, nemusel ustoupit výstavbě železniční trati a jako vděk za toto štěstí z nebes, rozhodl se na tomto místě zřídit sochu sv. Jana Nepomuckého. Práce se ujal krásnolipský sochař Leopold Zimmer, který za 300 zlatých dílo zdárně provedl a na svátek sv. Jána mohla být socha za účasti tří stovek lidí odhalena. Další historie už je smutnější – v době poválečné socha včetně soklu z Fukova zmizela, stejně jako vše ostatní, co zde bylo cenného. Desítky let ji pak připomínala jen zarůstající spodní část soklu.

Na počátku roku 2017 vznikla v rámci postupného oživování Fukova myšlenka na její obnovu. Za tímto účelem navázali zástupci města Šluknov kontakt s Ateliérem restaurování výtvarných děl sochařských Akademie výtvarných umění v Praze, tehdy pod vedením prof. Petra Siegla, kterého po odchodu ze školy vystřídal MgA. Jan Kracík. Již na jaře téhož roku navštívila Fukov pod vedením pedagogů šestice studentů, a tehdy také padlo rozhodnutí, že se studenti v rámci svých klauzurních prací úkolu zhostí a každý z nich zpracuje svůj jedinečný návrh nové sochy sv. Jana Nepomuckého.

Od podzimu 2017 počali studenti na díle pracovat. Tou dobou se již začalo blížit tradiční setkání fukovských rodáků v místě jejich dávné domoviny, při kterém byly výsledky práce v podobě tzv. bozet poprvé prezentovány veřejnosti. Na základě prezentace bozet pak měli možnost účastníci setkání přímo ve Fukově hlasovat ze šestice návrhů pro svého favorita – tedy návrh sochy, která zaujme zpět trvalé místo na dlouho opuštěném soklu.

S velkým náskokem zvítězil návrh studenta Petra Štalzera, který se dle slov pamětníků nejvíce přiblížil původně soše od Leopolda Zimmera (její obrazová dokumentace se nedochovala). O necelý rok později, snad zvláštní hříčkou osudu, na den přesně 130 let od odhalení původní sochy, se opět na svátek sv. Jana Nepomuckého sešlo ve Fukově více než 100 lidí z obou stran hranice. Společně pak přítomní mohli spatřit odhalení a vysvěcení již druhého sv. Jana Nepomuckého stojícího na tomto místě. Ten byl umístěn na nový žulový sokl, který na základě návrhu studentky Michaely Šmídové zhotovily Kamenoprůmyslové závody Šluknov.

Až po čase jsme zjistili, že je to pravděpodobně po 2. světové válce poprvé, kdy byla na území Šluknova odhalena „klasická“ socha světce. Neváhejte tedy, a kdo jste ještě neměli tu příležitosti, vydejte se do Fukova si jí prohlédnout. Do konce června pak rovněž trvá na Šluknovském zámku výstava, kde je vystaveno zbylých pět soch, které studenti AVU zhotovili.

FB Města Šluknov v říjnu 2021:

Možná jste nevěděli, že máme poměrně nově na svém území i nejsevernější sochu. Jde o obnovenou sochu sv. Jana Nepomuckého (původní zmizela po válce) a najdeme ji ve Fukově za železničním mostem. Autorem je mladý sochař Petr Štalzer s kolegy z AVU Praha, který ji zhotovil v roce 2019 a v minulých dnech provedl její první očištění a hydrofobizaci.

Pro posouzení tedy nejprve zmíněná výstava na šluknovském zámku a pak i výsledek u mostu ve Fukově:

Series Navigation<< Vlčí deska u Zadní DoubicePomník Františka Josefa I. v Hrádku nad Nisou >>
Tagy