weby pro nejsevernější čechy

Starý hřbitov v Novém Boru (náhrobní kameny)

Nedaleko náměstí Míru v Novém Boru, v prostoru mezi ulicemi Wintrova, V Lomech a U Starého hřbitova, se nachází připomínka existence původního městského hřbitova.

Na mapy.cz lze místo najít pod označením Pilířové náhrobní kameny, v knize Památky Nového Boru se o něm píše jako o Starém hřbitově.

Hřbitov, mylně někdy označovaný jako židovský (ve městě nikdy židovská komunita nebyla) sloužil od roku 1786 pro Haidu a Arnultovice, předtím byli obyvatelé Haidy pohřbíváni ve Sloupu. Byl založen místními piaristy. V roce 1888 začal fungovat po finančním vyrovnání s Borem (Haidou) samostatný hřbitov v Arnultovicích. V letech 1907-1909 vznikl Lesní hřbitov na odkoupených pozemcích radvaneckého sedláka Teufela, protože Starý hřbitov ani po odchodu arnultovických a přikoupení dalších okolních polí již kapacitně nestačil. Starý hřbitov byl ponechán v původním stavu jako městská památka. Významnými objekty na hřbitově byly centrální kříž od rektora V. K. Rubeše z roku 1822 či hřbitovní kaple Panny Marie z roku 1832 od stavitele Vincenta Erlicha, kterou nechal postavit obchodník se sklem J. A. Schneyder. V kapli byla umístěna Socherova hrobka (příbuzný J. A. Schneydera), byly do ní také přemístěny ostatky hrdiny napoleonských válek, rakouského kaprála Štěpána Holičky (zemřel 1813 v Haidě). Byly tu pochovány významné osobnosti města, např. J. Slánský (vrchní učitel), R. Palme (rafinér), rodinní příslušníci B. Egermanna a pravděpodobně i on sám. Bylo tu mnoho velmi cenných empírových a biedermeierovských kamenných náhrobků.

v 70. letech 20. století byl hřbitov necitlivě zrušen a na jeho místě byly postupně vystavěny rodinné domy. Místo původního vjezdu připomíná název ulice U Starého hřbitova. Po sanaci hřbitova bylo několik náhrobků přeneseno na dvůr sklářského muzea. Tři klasicistní náhrobky pocházející z 18. a 19. století jsou umístěny u bývalé hřbitovní zdi. Od roku 2014 stojí jako třetí zleva náhrobek Jana Jiřího Janckeho a jeho manželky. Na náhrobku jsou nápisy:

Zde odpočívá zesnulý v Pánu Johann Georg Janke, bývalý obchodník do Španělska, narozená 14. května 1744, zemřel 6. června 1796.

A zde po jeho boku jeho manželka Gertrudis Janke, rozená Sartz z Cadizu ve Španělsku a narozená 12. listopadu 1750, zemřela 1. února 1801.

Náhrobek Jana Kryštofa Janckeho pochází z počátku 19. století. Jan Kryštof a Jan Jiří Jancke byli synové Jiřího Antonína Janckeho, který se přestěhoval ze Skalice v roce 1763 do domu čp. 57 a založil v Haidě první obchodní společnost se sklem.

Series Navigation<< Obraz Korunování Panny Marie na skále u silnice severně od LipniceKoráb s poselstvím na náměstí Míru v Novém Boru >>
Tagy