weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Vladimíra Veselého v Pražské bráně v Mělníku

Přímo v podchodu Pražské brány v Mělníku je na stěně umístěna pamětní deska Vladimíra Veselého.

Město Mělník informovalo:

31. října 2018 proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky v průchodu pod Pražskou branou věnovaná akademickému malíři, pedagogovi a zakladateli galerie Ve Věži Vladimíru Veselému.

Vladimír Veselý na sklonku 60. let 20. stol. založil v Pražské bráně na Mělníku výtvarnou galerii Ve Věži, která je v současnosti jednou z poboček Mekuc. Jeho působení zde připomíná pamětní deska umístěná v průchodu brány.

Turistické informační centrum Mělník podrobně:

14. 9. 2021 –Vladimír Veselý a jeho žáci

Vernisáž výstavy věnované památce zakladatele galerie Ve Věži, akad. mal. Vladimíra Veselého, který nás navždy opustil letos v červenci ve věku nedožitých 90 let. Tento malíř a grafik by zejména výjimečným výtvarným pedagogem, který na mělnické základní umělecké škole výtvarně vzdělal několik generací.

Vladimír Veselý se narodil 28. prosince 1931 v Hradci Králové a umění se věnoval již od dětství. Díky své houževnatosti si mohl splnit sen a získat po válce výtvarné vzdělání, a to na Střední umělecké škole v Jablonci nad Nisou a na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, v jejichž ateliérech se umělecky rozvinul. Studoval zde nejprve malbu u Aloise Fišárka, později grafiku u Antonína Strnadela.

Po studiu pracoval v Nakladatelství dětské knihy jako výtvarný redaktor, později přešel do redakce denního tisku. Hektický redakční provoz jej po několika letech vyčerpal a dal proto přednost pedagogické práci. Odešel tedy do školy, kterou tehdy založil teoretik Josef Císařovský ve Mšeně, a ještě později, v roce 1965, na Mělník. Při zdejší umělecké škole založil její výtvarný obor a později i galerii Ve Věži, která se v 70. a 80. letech dostala do širokého povědomí a byla otevřena i umělcům, kteří v té době nesměli jinde vystavovat. Ve své tvorbě maloval od počátku převážně realistické akademické scény. Jeho díla vznikala v ateliéru ve Veletržní ulici v pražských Holešovicích a na jeho chalupě, v podkrkonošském Spálově. K tehdejší dobové politické situaci se vymezoval varietními a cirkusovými náměty, které si zvolil i za své absolventské téma, později ztvárňované i graficky a v kolážích. I posléze se v obrazech objevuje tělo: artisty vystřídala žena, zasazená do alegorických a metaforických souvislostí. Celoživotně čerpal podněty i z přírody, především z Pojizeří, k němuž si vybudoval vztah četnými tamními pobyty. Inspirovalo jej i soudobé světové umění, které poznával jako ostatní převážně jen „z dálky“.

Text na desce:

Galerie Ve Věži byla
otevřena 1. června 1968
zásluhou Akademického
malíře Vladimíra Veselého,
který ji vedl do roku 1991.

Series Navigation<< Pamětní deska prvního mimopražského provedení Prodané nevěsty na domě U Zlatého hroznu v MělníkuPamětní deska Josefa Straky v ulici 5. května u Pražské brány v Mělníku >>
Tagy