weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Prokopa naproti benzínce ONO ve Cvikově

Na vjezdu do Cvikova u silnice č. 13 u autobusové zastávky naproti benzínce ONO stojí socha svatého Prokopa.

Tu sochu dozajista známe všichni, asi není nikdo, kdo by kolem ní neprojel, nejspíš už bezpočtukrát. Ale zastavit a prohlédnout zblízka? Mně to trvalo hodně let, než jsem tak učinil…

Na webu Lužických hor jen konstatování: U silnice do Svoru je barokní socha sv. Prokopa z 18. století.

Socha je kulturní památkou:

Barokní socha sv. Prokopa je dílem neznámého autora druhé poloviny 18. století. Socha se nachází v západní části obce při silnici ze Cvikova do Nového Boru.

Původní evidenční list památky:

1967 – Hranolový sokl s profilovanou římsou, na něm hranolový nástavec ukončený profilovanou římsou.Nad římsou na soklu socha sv. Prokopa v nadživotní velikosti, v biskupském oděvu, kontrapost pravé nohy, ruce uraženy, hlava s mitrou nakloněna doprava. U pravé nohy ďábel, vzadu na hlavě rohy, na zádech křídla, stylizovaný obličej. Zbytky polychromie. Pískovec. Z konce 18. stol., rest. 1861

Ruce uražené stále, z polychromie toho moc nezbylo, patrné je jen zlacení. Na čelní straně soklu asi býval nějaký nápis.

Series Navigation<< Kamenná lavička v údolí Samoty mezi Cvikovem a RadvancemPamětní deska Michala Třetiny na domě v Ostruhové ulici čp. 62/1 v Mělníku >>
Tagy