weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Karlovské v Jablonci nad Nisou

V Jablonci nad Nisou u kostela sv. Anny naproti domu Jany a Josefa V. Scheybalových (původně fara), v němž se nachází městské infocentrum, stojí vedle kostelní věže socha Panny Marie Karlovské.

V Památkovém katalogu je socha pouhou součástí areálu kostela, proto je informace nutno hledat jinde, i když příliš se jich najít nedá. Zmínka o soše je v bakalářské práci Mgr. Petry Dvořákové z roku 2017 o Kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově v době baroka v letech 1648–1785. V tomto kostele totiž vznikl typ Panny Marie Karlovské v Naději jako orodovnice a ochranitelky budoucích a stávajících matek,  za šťastný porod i ochranu dětí, jejíž kopií místní socha je.

Prostor kolem kostela sv. Anny se po opravách v 60. letech 20. století měl stát lapidáriem, moc artefaktů se sem ale nakonec nesoustředilo. Městský web v této souvislosti o soše uvádí:

Pískovcová socha Panny Marie Karlovské nemá u kostela sv. Anny své původní místo. To se nacházelo na křižovatce ulic Vodní a Na Vršku. Socha se stala obětí městské výstavby, stejně jako ulice Na Vršku. Panna Marie Karlovská je patronkou bezdětných a těhotných žen a na tehdejším desfourském panství byla intenzivně uctívána. Sochu zhotovil v roce 1773 turnovský kameník Jan Chládek starší na objednávku Johanna Christiana Weise, obchodníka se sklem.

Alespoň laicky – na základovém schodu v trávníku stojí hranolový podstavec, ukončený římsou s volutou a mušlí na čelní straně. Na třech stranách soklu jsou reliéfy, na zadní straně nápis. Na čelní straně zřejmě sv. Josef s Ježíškem a lilií, vpravo sv. Anna s dcerou Marií, čtoucí v knize, kterou Anna drží, vlevo je sv. Jáchym (otec Marie) s pastýřskou holí a knihou, kterou si levou rukou přidržuje opřenou o bok. Nápis na zadní straně latinsky se jménem donátora a  letopočtem 1773. Nad římsou menší zužující se podstavec, na němž stojí socha Panny Marie v naději. Ta stojí s mírně ukloněnou hlavou k pravé ruce, ruce rozpažené před sebe s dlaněmi vpřed. Kolem hlavy drátová svatozář se 12 hvězdami. Pod přehozeným pláštěm šaty, uvázané pod prsy nad zdůrazněným břichem na mašli. Šaty zdobené zlacenými ornamenty.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v ulici Na Perštýně v LiberciSocha Panny Marie Immaculaty u kostela sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu >>
Tagy