weby pro nejsevernější čechy

Socha Marnivost před Kavalírem II v Terezíně

Před areálem Kavalír II. v Terezíně, na trávníku u ulice Pod hradbami, stojí několik barokních soch. Vpravo od cesty k pevnosti stojí alegorie Marnivost.

Památkově chráněná figurální plastika z druhé poloviny 19. století, která byla na současné místo přesunuta z prostoru bývalé posádkové nemocnice.

Socha je kulturní památkou:

Plastika Marnivosti je zpodobněna jako dvě postavy propojené zády, oděné do korzetových šatů, s hlavou natočenou do strany a hledící do zrcadla. Drobné hlavy ženských postav mají kudrnaté vlasy kryté zdobným čepcem.

Alegorické sochy Milosrdenství (?), Hojnosti a Marnivosti jsou v současnosti umístěny v parčíku mezi severním průčelím kavalíru bastionu č. 2 a jižním průčelím Proviantního skladu, kam byla přemístěna z areálu staré nemocnice č.p. 283. Vhodnější by bylo zachovat původní identitu umístění, tedy návrat na původní místo.

Sochy Hojnosti a Marnivosti mají vždy po dvou obličejích. Ženská postava má dobový šat a zrcadlo v ruce. Obě sochy mají na výšku cca 1,6 m. Podstavce těchto dvou figurálních plastik mají obdélný tvar zdobený architektonickými prvky – profilovanou římsou.

Series Navigation<< Socha Hojnost před Kavalírem II v TerezíněPomník Jana Husa na Husově náměstí v Bohušovicích nad Ohří >>
Tagy