weby pro nejsevernější čechy

Pamětní kámen v Tykalových sadech v Mělníku

V Tykalových sadech před budovou Mělnického kulturního centra – Masarykova kulturního domu je umístěn kamenný blok s názvem sadů.

Jednoduchý kvádr na užší podestě nese na přední straně tesaný název sadů. Na travnaté ploše byl umístěn (zřejmě) 25. října 2018 při oslavách vzniku Československé republiky, kdy došlo k návratu původního jména sadů v okolí kulturního domu.

O události informoval Mělnický Deník:

7. 1. 2019 – Mělnické sady u Masarykova kulturního domu už zase nesou původní název Tykalovy sady.

Nový park ve městě vznikl už ve třicátých letech kolem nově vybudovaného kulturního domu mezi tehdejšími ulicemi Benešovou třídou (dnes ulice kpt. Jaroše), Wilsonovou třídou (dnes ulice Krombholcova) a Vávrovou ulicí (dnes ulice U Sadů). Nové sady byly pojmenovány na počest tehdejšího mělnického starosty Josefa Tykala, který se zasadil právě o vybudování kulturního domu. Po Vítězném únoru v roce 1948 byly sady přejmenovány na Masarykovy a do parku byla umístěna socha našeho prvního prezidenta.

V 50. letech minulého století potom dostaly nový název sady Pionýrů a socha Tomáše Garrigue Masaryka zmizela. Na jeho místo byl vztyčen kapitán Otakar Jaroš. Krátce po sametové revoluci byly pojmenovány sady právě podle sochy kapitána Otakara Jaroše. To vydrželo až do konce minulého roku, kdy k výročí stému založení republiky má Mělník znovu Tykalovy sady.

Zpravodaj Mělnická radnice – prosinec 2018:

Ve čtvrtek 25. října město Mělník oslavilo 100. výročí vzniku Československé republiky. Na Zborovském náměstí proběhl pietní akt věnovaný československým legionářům, program pokračoval v parku u Masarykova kulturního domu, kde byl u příležitosti 100. výročí slavnostně odhalen pamětní kámen a obnoven název Tykalovy sady. Vedle kulturního domu byl poté společnými silami zasazen Strom svobody.

Na závěr se účastníci přemístili do Masarykova kulturního domu, kde bylo celé odpoledne ukončeno slavnostním uvedením publikace „Legionáři okresu Mělník“ a kulturním programem „Tóny důvěrné“ básníka Františka Novotného a Pražského smyčcového dua, který úsměvnou formou představil perličky ze života slavných.

Mgr. Zuzana Syrová, vedoucí Odboru školství MÚ Mělník

Nový park vznikl ve 30. letech kolem nově vybudovaného Masarykova kulturního domu (MKD) mezi tehdejšími ulicemi Benešovou třídou (dnes ul. kpt. Jaroše), Wilsonovou třídou (dnes ul. Krombholcova) a Vávrovou ulicí (dnes ul. U Sadů). Nové sady byly pojmenovány na počest tehdejšího mělnického starosty Josefa Tykala, který se zasadil o vybudování MKD.

Během smutného období 2. republiky (1938 – 1939) byl prostřednictvím mělnického tisku podán občanem architektem Vítem návrh na změnu názvu MKD a okolních sadů. Podle zmíněného návrhu měl MKD být přejmenován na Dům 28. října a přilehlé Tykalovy sady se měly změnit na náměstí Čeljabinské (podle ruského města Čeljabinsk, kde se legionáři rozhodli, že vykonají Sibiřskou anabázi). Vítův návrh byl městskou radou striktně zamítnut a původní názvy přetrvaly až do konce 2. světové války.

Po osvobození byla starostovi Tykalovi udělena velká pocta, když ho Revoluční národní výbor vedený p. Erbanem jmenoval čestným starostou města Mělníka. Avšak po tomto vrcholu následoval strmý pád. Po tzv. Vítězném únoru byl 6. března 1948 na schůzi Městského národního výboru jednomyslně přijat návrh na přejmenování Tykalových sadů na Masarykovy. Tím jméno Josefa Tykala vymizelo z mělnických map na dlouhou dobu.

V 50. letech byly sady přejmenovány na sady Pionýrů. Z MKD byla odstraněna monumentální bronzová socha Tomáše Garrigua Masaryka a dům byl přejmenován na Kulturní dům kpt. Otakara Jaroše. Nové komunistické názvy se poté udržely až do pádu komunismu.

Krátce po sametové revoluci dne 13. prosince 1989 mělničtí zástupci Občanského fóra předložili radě MěNV žádost o reinstalaci sochy Tomáše Garrigua Masaryka a o obnovení původního názvu. Žádost byla neprodleně projednána a přijata. Nového názvu se dočkaly i sady Pionýrů, které byly pojmenovány podle sochy kpt. Jaroše na sady Kpt. Otakara Jaroše. A dne 25. října 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky byl obnoven původní název parku. A tak po celých 70 letech se opět na mapách Mělníka objevilo označení Tykalovy sady.

Bc. Lukáš Burian, učitel ZŠ J. Seiferta

Series Navigation<< Pamětní deska Masarykova kulturního domu v MělníkuPomník československo-sovětského přátelství na Anglickém nábřeží v Plzni >>
Tagy