weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Josefa Jungmanna na domě čp. 20 v Jezuitské ulici v Litoměřicích

Na fasádě domu čp. 20 v Jezuitské ulici nad vchodem do domu je umístěna pamětní deska Josefa Jungmanna.

Na pamětní desce je nápis: Zde působil v letech / 1799 – 1815 / Josef Jungmann / vědec, učitel a buditel / českého národa. Pod nápisem je v levém rohu signatura Lad. Červenka a pod nápisem je vyryt letopočet 1947.

Má se jednat o upomínku na dobu, kdy Josef Jungmann působil na litoměřickém gymnáziu.

Výňatek ze životopisu:

V roce 1799 se Jungmann přesunul do Litoměřic, kde se mu podařilo sehnat učitelskou práci a po absolvování pedagogických zkoušek zde začal vyučovat na gymnáziu. Ačkoli byl celkem vytížený, začal navíc na gymnáziu a později i v biskupském semináři bezplatně vyučovat český jazyk. Stal se tak v novodobých dějinách prvním učitelem českého jazyka na českém území. Litoměřický magistrát mu jako projev vděčnosti za jeho bezplatné vyučování českému jazyku udělil v roce 1805 měšťanské právo. Rok po přestěhování se v Litoměřicích seznámil s mladičkou Johankou Světeckou z Černčic, pocházející ze starobylého českého rodu, a na konci stejného roku, ve kterém se poznali, si řekli své ano. Jakkoli mělo být původně vyučování v Litoměřicích jen krátkodobou činností, v průběhu času zjistil Josef Jungmann, že jde o velice důležitou praxi, která může – v podobě několika jeho nadaných žáků – ovlivnit přístup k českému jazyku a jeho výuce pro budoucí generace. A protože i on sám měl na mysli obrodu, šíření a šlechtění českého jazyka, dostal se postupně k vlastní literární tvorbě.

Series Navigation<< Socha Panny Marie u kostela Všech Svatých v LitoměřicíchPlastika Neznámo odkud u kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích >>
Tagy