weby pro nejsevernější čechy

Socha na průčelí domu čp. 7/6 na náměstí Míru v Mělníku

Na průčelí domu čp. 7/6 na náměstí Míru v Mělníku je mezi oblouky podloubí umístěna socha mladé dívky s nádobami na vodu.

Socha je uvedena v letáčku Mělnické sochy a plastiky z roku 2022 jako alegorie vody. Kdyby stála v nějakých lázních, dalo by se uvažovat o Hygii, tady má možná vztah k nedalekému soutoku našich nejznámějších řek. Kdo ví, nikde nic k nalezení…

Podloubí domu je zesíleno podpěráky, středový je však ukončen zhruba v jedné třetině a na jeho horní ploše je osazen sloup, vynášející v horní rozšířené části do mělké niky ve fasádě sochu mladé dívky. Ta je oděna do tenké řízy, přehozené přes levé rameno, pravé prso zůstává venku. Levou rukou jednu nádobu přidržuje opřenou o bok, v pravé ruce spuštěné podél těla drží druhou nádobu. Levé koleno mírně vpřed. Hlava s krátce podstřiženými vlasy mírně skloněna, pohled směřuje kamsi dolů přes nádobu u boku. Žádná datace, žádný autor…

Dům sám je kulturní památkou, v Památkovém katalogu je však o soše jen zmínka:

Řadový patrový městský dům s podloubím s umístěnou sochou ženské figury v nice na fasádě je středověkého původu, přestavovaný renesančně, barokně a především v druhé polovině 19. století.

Dům čp. 7 je patrový řadový měšťanský dům s podloubím, situovaný na východní straně náměstí. Přízemí má hladkou fasádu prolomenou dvěma půlkruhovými oblouky loubí. Ke střednímu pilíři je přiložen půlvalcový dřík sloupu s jednoduchou kalichovitou hlavicí (patrně noha zaniklého pilíře). Krajní pilíře zdobí plochá bosáž. Římsou neoddělené patro má hladkou fasádu členěné jen průběžnou parapetní římsou a na pravé straně výrazně předstupujícím pilastrem. Patro prolamují čtyři okna dělená do „T“ lemována pásovými šambránami. Nad polosloupem je umístěná půlkruhově zaklenutá nika, do níž je vložena alegorická antikizující socha (ženská figura). V podélně orientované sedlové střeše kryté bobrovkami jsou dva vikýře typu „volské oko“. V pravé části plochostropého průjezdu je půlelipticky zaklenutý vjezd do průjezdu z novodobými dveřmi, v levé části je umístěn novodobý jäckelový výkladec. Parter podloubí je obložený modrým kachlíkovým obkladem. Novodobé dvorní přístavby – přízemní i patrové – s plochými střechami zabírají podstatnou část dvora. Předmětem ochrany je dům a vymezený pozemek.

Dům je jak z architektonického tak z urbanistického hlediska hodnotnou památkou. Na architektuře domu jsou patrné všechny významné stavební etapy (středověk – sklepy, renesance – loubí, snad včetně polosloupu, baroko – zbytek členění fasády, pravý pilastr, 19. století – fasáda, dispozice, interiéry).

Series Navigation<< Sousoší Nejsvětější Trojice na fasádě Regionálního muzea MělníkSocha svatého Jana Nepomuckého ve Svatováclavské ulici na domě čp. 13/1 v Mělníku >>
Tagy