weby pro nejsevernější čechy

Socha Apolóna v parku u Císařských lázní v Teplicích

V parku před budovou Císařských lázní v Teplicích stojí socha Apolóna.

Socha na nepůvodním místě je kulturní památkou:

Kovová plastika je osazena na kamenném hranolovém soklu. Vznik se datuje do 1. čtvrtiny 19. století. Socha představuje akt jinocha opírajícího se levicí o přírodninu. Figura je zachycena ve výrazném kontrapostu. Dříve socha stála na Laubeho náměstí.

Hranolový sokl člení na přední straně a obou bočních stranách vpadlé obdélné pole s profilovaným orámováním. Vlastní socha má deskový podstavec. Apolón je zobrazen jako nahý mladý muž, stojící s odlehčenou levou nohou. Jeho postava je esovitě prohnutá, nakloněná ke kmeni stromu, umístěném po jeho levém boku. Muskulatura je jen lehce naznačená. Pravá paže je vysoko zdvižená a ohnutá v lokti, část předloktí a zápěstí se opírají o hlavu. V gestu ruky je výrazný zejména ukazováček. Levá paže, ohnutá v lokti, je lehce oddálená od těla, předloktí se opírá o strom. Ruka drží neidentifikovaný tyčovitý předmět. Na hlavě, mírně natočené k levému rameni, jsou vlnité vlasy. Vpředu jsou sčesané na strany od střední pěšinky, částečně odhalují uši. Nahoře jsou vlasy ve střední partii zatočené do dvou vrkočů, vzadu na temeni stočené do uzlu. Vedle Apolóna stojí kmen stromu bez větví, v prohlubni po useknuté větvi je zavěšen toulec se šípy. Má válcovitý tvar, šípy z něj vyčnívají konci, opatřenými brky. Toulec u stromu přidržuje stuha, uvázaná na mašli s dlouhými zvlněnými konci.

Socha je hodnotným příkladem sochařské práce a kovolijectví z počátku 19. století, tvoří výrazný prvek veřejného prostoru lázeňské části města.

Původní evidenční list památky:

Apolonova socha na Dimitrovově náměstí. Kovový odlitek z 1. čtvrti 19. stol., umístěný původně v Zámeckém parku, odkud přenesen po r. 1954 na nynější místo.

V souladu s rozhodnutím MK ČR ze dne 24. 10. 1990 čj. 12243/90 byla plastika přemístěna do parku poblíž vchodu do Císařských lázní (MěÚ Teplice 31. 4. 1992)

A autorovi či místě, kde odlitek vznikl, nikde ani slovo…

Series Navigation<< Plastika v parku u Císařských lázní v TeplicíchBusta královny Judity Durynské v podloubí Císařských lázní v Teplicích >>
Tagy