weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Ignáce Sichelbartha na Nejdecké skále

V ulici Závodu Míru na patě Nejdecké skály, na níž stojí věž bývalého hradu, naproti mostku k místní poliklinice, je umístěna pamětní deska Ignáce Sichelbartha.

Když jsem ještě býval nejdečákem, nikdy jsem o tomto muži neslyšel ani slovo. Není divu, takové osobnosti se za tehdejšího režimu nepřipomínali:

Ignác Sichelbarth se jako jezuitský misionář v 18. stol. dostal k císařskému dvoru v Pekingu. Působil tam jako malíř a hudebník, později byl císařem jmenován mandarínem.

O jeho životě na městském webu:

Jezuitský misionář, malíř a mandarín na císařském dvoře v Pekingu Ignác Sichelbarth (v Číně nazýván Ai Qi Meng) se narodil v Nejdku 26. září 1708.

V roce 1736 vstoupil v Brně do jezuitského řádu. Od roku 1739 jako člen Tovaryšstva Ježíšova studoval v Olomouci teologii a připravoval se na dráhu misionáře. V roce 1744 se jako misionář dostal do Číny, v roce 1745 pak až do Pekingu.

Už za rok se dostal na císařský dvůr, kde působil jako malíř a hudebník. V roce 1766 se stal hlavním dvorním malířem. Ignác Sichelbarth byl jedním ze tří umělců, kteří v Číně reprezentovali evropské malířství.

Tři roky před smrtí, v roce 1777, jej císař Qian Long (1736 – 1795) jmenoval mandarínem. Když Ignác Sichelbarth jako císařský úředník 6. října 1780 v Pekingu zemřel, byl mu vystrojen státní pohřeb. Císař nechal udělat malíři náhrobek s oslavným textem v latině a čínštině.

Sichelbarthův hrob je dodnes zachován na hřbitově misionářů v Pekingu.

Z jeho výtvarných prací se dodnes zachovala jen malá část – jen přibližně pětadvacet obrazů zvířat, převážně v krajině. Obrazy jsou uloženy v muzeu starého císařského paláce v Pekingu a v Národním palácovém muzeu v Taipei na Tchajwanu. V Taipei je uložen jeden z jeho nejvýznamnějších obrazů „Sto jelenů v krajině“  (kresba na pásu hedvábí o rozměrech 423 x 42 centimetrů). Album deseti listů „Deset nádherných psů“  je uloženo v Muzeu umění v Makau.

Dopisy ani jiné Sichelbarthovy písemnosti se nedochovaly. O práci a životních podmínkách na císařském dvoře jsme však přesto dobře informováni prostřednictvím zpráv jeho kolegy a spolubratra Attireta a od jeho krajana pátera Johanna Waltera z Bíliny.

Publikace Ignác Sichelbarth ke stažení v českém jazyce.

Nejdeckému rodákovi byla 24. října 1999 odhalena pamětní deska, která je umístěna na severovýchodní straně Nejdecké skály (u městské polikliniky). Pískovcový reliéf je dílem sochařky Markéty Horňákové.

Series Navigation<< Reliéf Výstavba (Hekules) na bytovém domě Hotel Domino v MostěPamátník Johanna Wolfganga Goetha u polikliniky v Nejdku >>
Tagy