weby pro nejsevernější čechy

Socha rudoarmějce na Václavském náměstí v Lovosicích

Na okraji parku na Václavském náměstí v Lovosicích ve skrytu stromů stojí na nepůvodním místě monumentální socha rudoarmějce, sloužící jako pomník Rudé armády či osvobození.
Podle dostupných historických fotografií byla socha dříve dominantou náměstí, s novou dobou odešla pro jistotu do ústraní.

Na webu města je zachycena pomník takto:

Náměstí Míru - socha rudoarmějce - pomník postaven v roce 1956

Archivní popis podává Památkový katalog (socha byla v období 3. 5. 1958 – 29. 6. 1995 kulturní památkou):

Vysoká socha vojáka v uniformě a plášti, svírající v obou rukách pušku, pochází z r. 1956 od akad. sochaře E. Solaříka. Byla umístěna na kamenném podstavci od kameníků A. Hnida a J. Jáska. Architektonické řešení navrhl F. Tůma. Dnes přemístěna severněji.

Popis historické podoby zachycuje původní evidenční list památky z roku 1967:

Na kamenných stupních se 4 podstavci pro řecké ohně a na masivním kamenném soklu s datem 9. 5. 1945 stojí cca 250 cm vysoká socha vojáka v uniformě, s pláštěm, splývajícím vzadu do trojúhelníku. Postava je nakročena, v obou rukou svírá téměř vodorovně pušku, v pravé ruce navíc drží kytici lipových haluzí.

Stěhování sochy se věnovala řada médií:

Litoměřický deník 16. 7. 2013 –

Ivan, nebo také kytarista, jak jej Lovosičtí důvěrně nazývají, se kývá ve vzduchu. „Hm. Tak se nerozpadl,“ říká starší muž zklamaně, když třiapůltunový kolos putuje z jednoho podstavce na druhý.

Památný přesun sledují stovky lidí. Celá akce je nečekaně rychlá, už za necelou hodinu je voják na novém místě, uklizen stranou centrální části parku. Nyní se dívá na západ. A také přesně na městskou radnici.

Socha vojáka Rudé armády v nadživotní velikosti, která stála v centrální části lovosického parku od roku 1956, je předmětem občasných diskuzí již od roku 1989. Všechny snahy o její odstranění, případně přesun, byly nakonec neuskutečněny. Až nyní.

Přitom v minulosti měl voják podle některých pamětníků namále. V roce 1968 měl prý už oprátku na krku a opodál čekal traktor, který měl sochu strhnout. Nakonec nic. K podobnému kroku se prý někteří Lovosičané chystali i v roce 1989. Tehdy zůstaly úvahy jen u stolu v restauraci.

Viz více zde ->

Nyní Rudoarmějec ustoupil chystané pěší zóně, která má vést středem parku. „Myslíme si, že socha je součástí naší historie. V parku je už několik desítek let a bude tomu tak i nadále. V rámci přeměny tohoto prostoru bude posunuta na klidnější, ale stejně důstojné místo,“ uvedla lovosická místostarostka Vladimíra Nováková.

Samotný úterní přesun proběhl bez potíží. „Socha je v dobrém stavu. Je z poctivého materiálu. Teď po přesunu ji celkově vyčistíme. Betonový podstavec obložíme originálním pískovcem, kterým byl obložen i původní podstavec. Předpokládám, že práce na soše budou dokončeny do konce prázdnin,“ shrnul Pavel Malý, který má opravu sochy na starost.

Socha je dílem akademického sochaře Emila Solaříka z Ústí nad Labem a dvou jeho spolupracovníků. Byla tesána z pískovce dovezeného z obce Mšené- lázně. „Ideově je socha pojata jako symbol osvobození, proto třímá v pravici samopal, a jako symbol míru lipovou ratolest. Představuje mladého sovětského vojáka jako symbol nového radostného života a celkově vyjadřuje optimismus,“ uvádí ve své knize Lovosice v minulosti i přítomnosti z roku 1975 František Frühauf.

Se zajímavými dobovými informacemi pokračuje: „Přípravné práce, jako úpravy parku, jeho rozšíření, kopání základů, přívod plynu, odvoz materiálu apod., byly vykonány brigádnicky. 962 občanů tu odpracovalo 13 614 hodin. Památník i s okolní úpravou si vyžádal náklady ve výši 250 tisíc korun. Veškeré práce na něm byly vykonány v roce 1956, tedy během jednoho roku. Pomník byl slavnostně odhalen na velké manifestaci lidu u příležitosti 39. výročí Velké říjnové socialistické revoluce 7. 11. 1956. Byla to významná událost v životě města Lovosice. Obrovská účast lidu na této slavnosti, přestože bylo nepříznivé počasí, potvrdila, že naše přátelství se SSSR je nezdolné a že i lovosičtí občané se řídí heslem Klementa Gottwalda Se Sovětským svazem na věčné časy!“ popsal František Frühauf.

Co je ještě možné najít v archivu o vzniku lovosické sochy vojáka Rudé armády?

Málokteré město Severočeského kraje má tak pěknou a trvalou památku na naše osvobození v r. 1945 jako Lovosice. Na upraveném parkovém prostranství v centru města obklopen zelení keřů a mohutnými stromy stojí monumentální pomník Rudoarmějce v nadživotní velikosti.

Umístění pomníku je velmi vhodné a je sladěno s výstavbou Lovosic, v níž tvoří estetickou dominantu. Pro postavení pomníku hovořila skutečnost, že město bylo tehdy sídlem okresu, přirozeným centrem širokého okolí, kam dojíždělo a docházelo za úředními i soukromými záležitostmi mnoho občanů. Bylo tudíž namístě uvažovat o postavení pomníku, který by stále připomínal naše osvobození Sovětskou armádou (chyba Rudou armádou), naše přátelství, vděčnost a dík sovětskému lidu za osvobození. Rada MěstNV v Lovosicích zdůraznila v přípravách na vybudování pomníku, aby byl na náměstí situován tak, aby u něho mohly být konány státní a oficiální oslavy, k nimž by vytvářel pěkný rámec a pozadí…

(Podle publikace Fr. Frühaufa Lovosice v minulosti i přítomnosti 1975, kráceno)

IDnes zveřejnil z akce i video:

Na místě, kde socha stála, vznikne prostor pro setkávání lidí, pódium a jednotné stánky pro velikonoční či vánoční trhy. Přeměnu centra platí město ze svého rozpočtu. Letošní práce stojí asi šest milionů, cenu další etapy určí výběrová řízení.

Sochu se mi podařilo protlačit mezi evidované památníky Spolku pro vojenská pietní místa ->

V Centrální evidenci válečných hrobů je socha evidována pod číslem CZE4208-584:

Pomník Rudoarmějcům. Velká kruhová podnož zpřístupněná 4 schody, zpevněná 4 masivními pylony s kovovými mísami na slavnostní ohně. Materiály žernosecký porfyr. Ve středu základna z téhož materiálu, na ní mohutný, stupňovitý podstavec mírně se nahoru zužující s pískovcovou plastikou sovětského vojáka v nadživotní velikosti, symbolizující osvobození. V pravisi drží samopal spolu s lipovou ratolestí, levá noha mírně nakročena, přes záda volně splývající pláštěnka, hlava obnažena. Na soklu text s reliéfním písmem. Na šikmé desce u paty reliefní pěticípá hvězda. Text: „9. 5. 1945“. Autor akademický sochař Emil Solařík z Ústí nad Labem, podstavec a schody kameníci Hnida a Jásek Lovosice, úprava prostranství Ing. Fr. Tůma. Podstavec a schody žernosecký porfyr, plastika pískovec z Mšeného lázní. Přípravné práce a úprava okolí vykonány brigádně-náklad cca 250 000,-Kč. 1991 bez výrazné umělecké hodnoty, památník ponechat na místě, předložen návrh na zrušení prohlášení za kulturní památku. V roce 2005 byla provedena údržba v režii ruského velvyslanectví.

Series Navigation<< Pomník neznámého účelu u kostela svaté Anny ve Skalici u České LípySocha svatého Floriána u kostela svatého Václava v Lovosicích >>
Tagy