weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Antonína Paduánského ve Sloupu v Čechách

V Radvanecké ulici ve Sloupu v Čechách stojí za plotem na soukromém pozemku u domu čp. 140 socha svatého Antonína Paduánského.

Jde sice o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu, ale stav sochy je tristní. Až morbidně působí pohled do usměvavé tváře světce, kterého hladí buclaté bezhlavé torzo, třepající nožkama.

Barokní pískovcová skulptura sv. Antonína Paduánského z první poloviny 18. století spočívá na soklu se segmentovou římsou a již degradovanou reliéfní kartuší s motivem světce (Ježíše?, sv. Petra?) na rozbouřeném moři, po stranách s dalšími dvěma reliéfy.

Římsa podstavce je naprasklá a trhlina „odborně“ zaplácaná snad cementem, v soklu pod sochou je otvor po lampě (po které samozřejmě není ani potuchy). Čelní reliéf v kartuši svádí k fantazijním dohadům, co na něm mohlo být za výjev (snad jakási postava v rouchu s roztaženýma rukama), postranní reliéfy však ani to – kolem podstavce křoví a od plotu daleko, absolutně bez šance z nich něco pořádného spatřit. Vlevo to vypadá na k sobě čelem stojící dvojici, vpravo nejspíš jen jedna postava.

Původní evidenční list památky z roku 1967 se snažil o podrobnější popis:

Hranolový sokl a přední stěnou vlnovitě prohnutou vpřed, římsa utvářena stejně.Na přední stěně v rokajové kartuši reliéf se světcem v člunu na rozbouřeném moři, na bočních stěnách reliéfsetkání dvou světců, a světec s pochodní a štítem u nohou.

Světec s lilií a Ježíškem v náručí, u levé nohy štít.

Světec v rouchu přepásaném provazem, pravou nohou vykročený mírně vpřed. Pravou ruku skrčenou, opřenou o hruď, v prostoru mezi zápěstím a loktem zastrčena kovová lilie (bez květů, jen listy). Na levém boku růženec se zavěšeným křížem. Levou rukou přidržuje za zadnici Ježíška, který se vykroucenou pravou rukou dotýká světcovy tváře, torzo druhé ruky podél těla. Bez hlavy. Jednou nohou opřený o světcovo břicho, druhou o artefakt, stojící u levé nohy světce. Kus sice chybí, ale za štít bych ho já osobně neoznačil. Ze všeho nejvíc připomíná klekátko nebo stojan na čtení knihy.

Nic víc se mi objevit či vykoumat nepodařilo.

Series Navigation<< Socha sv. Donáta v Mojžíři (Ústí nad Labem)Socha sv. Jana Nepomuckého v Radvanci >>
Tagy