weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kraslicích

Před kostelem Božího Těla na levé straně od hlavního vstupu (na opačné straně, než je sloup s Pannou Marií)  stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Jde o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu:

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého ze 2. poloviny 18. století. Dílo je druhotně umístěné (socha byla přemístěna z nábřeží potoka u Jánského mostu). Práce místního sochaře vyšlého z dílny J. Eberleho.

Na hranolovém podstavci stojí polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v typické ikonografii. Socha v životní velikosti, oděna v tradiční kanovnické roucho, s biretem na hlavě. S mírně nakloněnou hlavou k levému rameni, o které se mu opírá masivní krucifix, který drží v obou rukách. Levou rukou ho přidržuje uprostřed a pravou jej drží za patku.

Dle knihy Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945 (strana 340) se původně jednalo o sousoší. Historická fotografie na straně 342 ukazuje, že po stranách soklu stály na nízkých podstavcích sochy andělů s kartušemi s nápisy. Byly údajně přeneseny na bezpečnější místo (na straně 342 foto), ovšem text nezmiňuje, kdy se tak stalo a kam to bylo/je. Socha sv. Jana Nepomuckého stála na původním místě osamocená až do 70. let 20. století. Přiřazení autorství dílně Jakuba Eberleho (1718-1783) je dle knihy nutno vnímat s opatrností.

Series Navigation<< Sousoší Mistra Jana Husa – HořiceSocha sv. Jana Nepomuckého v Jindřichovicích >>
Tagy