weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kraslicích

This entry is part 345 of 464 in the series Sochy, skulptury, statue, mozaiky, reliéfy, památníky

Před kostelem Božího Těla na levé straně od hlavního vstupu (na opačné straně, než je sloup s Pannou Marií)  stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Jde o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu:

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého ze 2. poloviny 18. století. Dílo je druhotně umístěné (socha byla přemístěna z nábřeží potoka u Jánského mostu). Práce místního sochaře vyšlého z dílny J. Eberleho.

Na hranolovém podstavci stojí polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v typické ikonografii. Socha v životní velikosti, oděna v tradiční kanovnické roucho, s biretem na hlavě. S mírně nakloněnou hlavou k levému rameni, o které se mu opírá masivní krucifix, který drží v obou rukách. Levou rukou ho přidržuje uprostřed a pravou jej drží za patku.

Dle knihy Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945 (strana 340) se původně jednalo o sousoší. Historická fotografie na straně 342 ukazuje, že po stranách soklu stály na nízkých podstavcích sochy andělů s kartušemi s nápisy. Byly údajně přeneseny na bezpečnější místo (na straně 342 foto), ovšem text nezmiňuje, kdy se tak stalo a kam to bylo/je. Socha sv. Jana Nepomuckého stála na původním místě osamocená až do 70. let 20. století. Přiřazení autorství dílně Jakuba Eberleho (1718-1783) je dle knihy nutno vnímat s opatrností.

Series Navigation<< Sousoší Mistra Jana Husa – HořiceSocha sv. Jana Nepomuckého v Jindřichovicích >>
Tagy