weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Chrastavě

Blízko kostela sv. Vavřince v Chrastavě na křižovatce ulic Školní a Družstevní stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Sochu sv. Jana Nepomuckého stojící poblíž kostela sv. Vavřince dal na svůj náklad zhotovit děkan Joseph Wondrak roku 1801.

Kvadratický profilovaně zakončený sokl vynáší čtyřboký dřík vrcholící bohatě profilovanou římsou. Na ukončení římsy se nachází jednou odstupňovaný nástavec, na kterém stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Světec je oděn v jemně řaseném kanovnickém rouchu, které tvoří mimo jiné klerika, rocheta a almuce. Na hlavě má posazený kvadrátek. Svatý Jan Nepomucký držel původně v rukou kříž. Nad levou rukou světce je umístěna palmeta, která sem byla vkomponována později. Na přední části soklu nalezneme obdélné pole, kolem kterého je svěšen mohutný feston z vavřínových listů. Na přední straně dříku se nachází obdélné pole s nápisem: „DIVO / IOANNI / NEPOMUCENO / EREXIT / DECANUS / WONDRAK / .1801.“. Kolem horní části tohoto pole je ze dvou kamenných kolíků opět svěšen mohutný feston z vavřínových listů. Na pravé a levé straně dříku vidíme vpadlá obdélná zrcadla.

Osobní dojem – bez kříže je gesto světce podivné. Ve vzduchu nesmyslně „visící“ ruka se zdviženými prsty a nad pravou rukou volně plující kovová palmeta. Socha je zpracována kvalitně, ovšem tvář působí, jako by sochař nezvládal anatomii. Obličej působí nesouměrně a horní ret je jak po píchnutí vosou…

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého v ÚštěkuPomník Josefa Führicha v Chrastavě >>
Tagy