weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Úštěku

Na ulici 1. máje v Úštěku stojí v zídce u chodníku socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou, v Památkovém katalogu se lze dočíst:

Nezvykle subtilní socha světce na stylově shodném podstavci je datována do závěru 40. let 18. stol. Na neobvykle řešené základně je postaven subtilní sokl s postranními volutami a s kartuší s latinským nápisem v ploše. Na něm osazena postava světce s krucifixem v náručí.

Socha postavena na bývalém mostku při průjezdní komunikaci, ulici 1. máje, nad rozcestím ulice Poštovní a 1. máje, naproti ptačím domkům.

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v mírně nadživotní velikosti je umístěna na hranolovém soklu, kterým se rozšiřuje omítaná ohradní zeď z pískovcových kvádrů nad bývalým mostkem, pod kterým protékala voda z bývalého mlýnského náhonu. Sokl sochy se zbytky německého nápisu a datováním je rozšířením části opěrné a ohradní zdi nad mostkem, která je na tomto místě ukončená profilovanou římsou. Na ni je umístěn vlastní nízký sokl, s konkávně prohnutou římsou ukončenou volutami. Zužuje do sloupku, ukončeného další profilovanou římsou. Přední stěna je ozdobená festony, je zde nečitelný latinský nápis. Postava světce v kontrapostu levé nohy je oděna do tradičního kanovnického roucha s vlajícím pláštěm, s kvadrátkem na hlavě, v rukou drží krucifix. Kolem hlavy je hvězdná svatozář.

Socha krom krucifixu má nad pravým předloktím také zlacenou palmovou ratolest. Co se týče údajně nečitelného nápisu, tak ten je poškozen zvláštním řezem prostředkem soklu, jako kdyby byl rozdělen na dvě části. Tudíž chybí střední písmena, z nichž část si lze domyslet. A zjevně nápis obsahoval chronogram, byť je rozeznatelný jen částečně.

D || TE
IO || ES
EXOP || NOBIS
DIVIN || IPIA
VEP T ||

Series Navigation<< Kudlichův pomník v ÚštěkuSocha sv. Jana Nepomuckého v Chrastavě >>
Tagy