weby pro nejsevernější čechy

Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech

Nedaleko kruhového objezdu u kostela Nejsvětější Trojice, v malém parku přiléhajícím k Jiráskově ulici, stojí pomník Jana Žižky z Trocnova.

Najít o kamenném obelisku nějaké info není úplně jednoduché, Drobné památky dokonce pomník ani blíže nespecifikují (je v záznamu bez jména slavného husitského vojevůdce).

Info o něm je na webu spolku pro vojenská pietní místa:

Pomník byl odhalen v parčíku v Jiráskově ulici dne 28. 9. 1924 u příležitosti 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Na kameni, který dodalo město, je bronzový reliéf Žižkovy hlavy zhotovený podle návrhu Československé strany socialistické (tak zněl v té době oficiální název národních socialistů). Po stránce umělecké měl dohled nad vzhledem pomníku plzeňský sochař Vojtěch Šíp, technické práce provedl Jan Struska, majitel kamenického závodu. Žižkův reliéf vypracoval v dílně Vojtěcha Šípa akademický sochař Václav Koukolíček a jeho bronzový odlitek zhotovila firma V. Rudolf v Plzni. Slavnostní odhalení proběhlo za účasti armády, zástupců mnoha spolků a občanů. 

Obdobné info je na webu o sochařství, jsou tu ale některá upřesnění:

Pomník je vysoký čtyři metry. Byl někdy po roce 2006 rekonstruován, zejména byly doplněny nápisy, které zní: „1424 1924 / Památce / Jana Žižky / z Trocnova // ČSL. SOCIALISTÉ V ROKYCANECH“. Při okraji medailonu signatura: „V. KOUKOLÍČEK“.

Series Navigation<< Ptačí studánka (Žabky) ve Smetanových sadech – HořicePomník Petra Hany v Domažlicích >>
Tagy