weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Vojtěcha před kostelem svatého Vavřince v Horní Blatné

Na náměstí svatého Vavřince v Horní Blatné před stejnojmenným kostelem vpravo od vchodu stojí socha svatého Vojtěcha.

Socha je kulturní památkou:

Monumentální pozdně barokní socha velmi dobré umělecké úrovně, jedna za tří před kostelem. Důležitá součást areálu farního kostela.

Na nízkém soklíku je čtyřboký hranolový podstavec s profilovanou krycí deskou. Na něm, na menším soklíku, je umístěna pískovcová socha sv. Vojtěcha v biskupském odění, v kontrapostu, s tělesnou osou esovitě prohnutou. Světec v levici drží berlu a veslo, pravici pozvedá v žehnajícím gestu. Hlava je skloněna mírně vpřed (s pohledem dolů, k věřícímu) a k pravému rameni. Roucha a vousů se zmocňuje vítr. Zůstaly zachovány zbytky polychromie.

Levici, berlu a veslo odvál neznámo kdy čas – v místě, kde ruka opouští lem roucha, je uražena a po artefaktech není ani stopy. I pravá ruka má v žehnání problémy – chybí prsty. Jak socha vypadala si lze prohlédnout na fotografii v Původním evidenčním listu památky:

Při západní stěně kostela pískovcová socha s nepůvodní polychromií. Na malém soklíku, asi původně krycí desce s profilem simatu (v převrácené poloze dnes profil zvonice) hladký hranolový podstavec s nepříliš přesahující krycí deskou, původně asi se soklíkem, na vlastním nízkém soklíku s železným ramínkem pro chybějící lucernu socha stojícího svatého Vojtěcha. Postava v biskupském úboru s mitrou, v kontrapostu, levé koleno pokrčmo, celá postava esovitě prohnuta, hlava v pokračování křivky nakloněna mírně k pravému rameni, s pohledem obráceným dolů k divákovi. Levou rukou přidržuje při boku veslo a berlu (horní jejich části jsou uražené), pozdviženou pravice žehná.

Pozdější doplněk:
Podstavec sestaven obráceně. Malý soklík pod nohama sochy popraskaný a mechovatí. U žehnající pravice uraženy prsty, u levice zčásti rovněž. Chybí horní část vesla a berly a lucerna. Sluncem vypražená polychromie se loupe.

Series Navigation<< Sousoší Svatá rodina na hradě Hungerberg v BochověSocha svatého Josefa před kostelem svatého Vavřince v Horní Blatné >>
Tagy